Betekintés: Angol felsőfokú szógyűjtemény

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
The Death of Economics
fall apart
Have a clue
even themselves out
soaring unemployment
swing
(government) economic figures
economic statistics
slide into recession
be on the verge of economic collapse
Pose threat
exploit
Minimum wage
Consequence
far-reaching
contrary
Popular opinion
answer to all our problems
steadily
decline
economic recovery
Economic growth
economic indicators
Economic crisis
Economic forecast
Economic forces
Economic theory
Economic policy
Economic outlook
economic recession
economic measures
economic development
Economic ruin
Economic reform
Economic strategy
Economic union
economic sanctions
Economic aid
rate of inflation
level of unemployment
debt
face
revitalize
Nationalize industry
Privatise industry
increase social benefits
cut social benefits
go into recession
come out of recession
damage international relations
improve international relations
tighten immigration control
relax immigration control
set up an investment programme
scrap an investment programme
widen the trade gap
close the trade gap
enter into negotiations/ talks
break off negotiations/ talks
promote our image abroad
harm our image abroad
bring about economic recovery
impede economic recovery
Raise taxation
Reduce taxation
unite public opinion
divide public opinion
bring down unemployment
push up unemployment
hit the unemployed
help the unemployed

szétesik, széthull
sejtése van
kiegyenlítik egymást
szárnyaló munkanélküliség
leng, kileng
(kormányzati) gazdasági (statisztikai) adatok
gazdasági (statisztikai) adatok
pangásba/ recesszióba siklani/ csúszni
a gazdasági összeomlás határán lenni
fenyegetést jelent
kiaknáz, kitermel, kizsákmányol
minimálbér
következmény
messzemenő, szerteágazó, messze ható
ellentétes, vmnek az ellenkezője/ ellentéte
közvélemény
válasz minden problémánkra
egyenletesen, állandóan
hanyatlik, romlásnak indul
gazdasági fellendülés/ felemelkedés
gazdasági növekedés
gazdasági mutatók
gazdasági válság
gazdasági előrejelzés
gazdasági erők
gazdaságelmélet
gazdaságpolitika
gazdasági kilátás/ perspektíva
gazdasági visszaesés/ pangás
gazdasági intézkedések
gazdasági fejlődés/ fejlesztés
gazdasági roncs/ csőd
gazdasági reform
gazdasági stratégia
gazdasági unió/ szövetség/ egyesülés
gazdasági megtorlás/ szankció
gazdasági segély
inflációs ráta
munkanélküliség szintje
adósság
szembesül
feléleszt, feltámaszt
ipart államosítani
ipart magánosítani
szociális juttatások növelése
szociális juttatások csökkentése
gazdasági válságba/ visszaesésbe kerül/ jut
kikerül/ kilábal a gazdasági válságból
nemzetközi kapcsolatokat tönkretenni/ károsítani
nemzetközi kapcsolatokat javítani
bevándorlási ellenőrzés szigorítása
bevándorlási ellenőrzés lazítása/ enyhítése
befektetési program létrehozása
befektetési program elvetése
szélesíteni a kereskedelmi rést
bezárni a kereskedelmi rést
tárgyalásokat kezdeni/ tárgyalásokba bocsátkozni
tárgyalásokat megszakítani/ félbeszakítani
javítani a rólunk alkotott képet külföldön
rontani a rólunk alkotott képet külföldön
elősegíteni a gazdasági fellendülést/ felépülést
gátolni a gazdasági fellendülést/ felépülést
emelni az adókat
csökkenteni az adókat
egyesíteni a közvéleményt
megosztani a közvéleményt
leszorítani a munkanélküliséget
felnyomni a munkanélküliséget
sújtani a munkanélkülieket
segíteni a munkanélkülieket
Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95The Death of Economics
give in to pressure
resist pressure
attract foreign investors
put off foreign investors
come under an attack
launch an attack
Accumulate debts
pay off debts
Abandon a policy
Adopt a policy
invest in education
neglect education
AGM (Annual General Meeting)
IMF (International Monetary Fund)
GNP (Gross National Product)
GDP (Gross Domestic Product)
NAFTA (North-American Free Trade Association)
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
VAT (value-added tax)
Least of all
slump
boom
Predictable
Business cycle
go out of control
issue
Unreli
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


able
Industrial might
Trade surplus
Crippling deficit
Arms build-up
political instability
Debt crisis
Emergence
Throughout
Industrialized
vast
Permanent
Escalating inflation
influx
Unemployment benefit
option
claim
falling real income
Approach
under-employment
low-paid
Dead-end job
It goes without saying…
Consumerist society
Depend on
plentiful
Earn money
Disadvantaged minority
Undermine
evidence
Lead to sg
trust
Balance of trade
Announcement
support
set
Massaged figures
cover-up
industrial relations

enged a nyomásnak
ellenáll a nyomásnak
vonzani a külföldi befektetőket
lebeszélni/ elkedvetleníteni a külföldi befektetőket
támadás alá kerül
támadást indít
adósságot felhalmoz
adósságot kiegyenlít/ kifizet
elvet/eljárást elvet/ elutasít
elvet/eljárást követ, elvet/álláspontot kialakít
befektet az oktatásba, pénzt áldoz az oktatásra
elhanyagolja az oktatást, nem törődik az oktatással
általános éves értekezlet
Nemzetközi Valutaalap
Bruttó Nemzeti Össztermék
Bruttó Hazai Össztermék
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény
Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény
közvetett (általános) forgalmi adó
legkevésbé
válság
fellendülés
(előre) megmondható, megjósolható
ipari/újratermelési ciklus, konjunktúraciklus
ellenőrizhetetlenné válik, elszabadul
kiad, kibocsát
megbízhatatlan
ipari hatalom
aktív kereskedelmi mérleg
bénító költségvetési hiány
fegyverkezés (?)
politikai bizonytalanság/ instabilitás
adósságválság
felbukkanás, kiemelkedés
át, keresztül, mindenütt
iparosodott
hatalmas
tartós, állandó
ugrásszerűen emelkedő infláció
beáramlás
munkanélküli segély
alternatíva, lehetőség
vktől vmt követel, igényel
csökkenő reáljövedelem
közeledik/ közelít vmhez, megközelít
alulfoglalkoztatottság
alulfizetett
perspektíva nélküli állás/munka, „zsákutca"
Mondani se kell…
fogyasztói társadalom
vmtől/vktől függ
bőséges, gazdag
pénzt keresni
hátrányos helyzetben lévő kisebbség
aláás
bizonyíték
vhová/ vmre/ vmhez vezet
vkben /vmben (meg)bízik
külkereskedelmi mérleg
bejelentés, kihirdetés
támogat, segít
készlet
szépített adatok
elkendőzés
a vállalatvezetőség kapcsolata a munkásokkal

Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95telecommuting
go out of business
go bust
life-cycle
lifespan
outsource
bluechip company
fragile(?) Euro
natural
top brass
fat cat
efficiency craze
leaner
core business
article
soon
link
commute
by the turn of the century
workforce
entrepreneur
head office
be in touch with sy
via
powerful
colleague
client
all over the world
prediction
startling
operate
consultant
according to
favour
contingent
contract
basis
cease
replace
likewise
constantly
lure
attractive
offer
relocate
job for life
be in charge of sg
implication
profound
broad
outer-directed
inner-directed
sustenance
workaholic
chiefly
enrich
born-follower
rely on
be in for…
offset
enhance
adapt
emphasis
capability
autonomous
abandon
commission

tönkre megy, csődbe megy
tönkre megy, csődbe megy
élettartam, életciklus
élettartam
kihelyez
sikeres / megbízható vállalat
gyenge Euro
természetes, egyértelmű
főnök
főnök
hatékonyság mánia / őrület
karcsúbb, soványabb
legfontosabb / központi tevékenység
(újság)cikk
hamarosan
összekapcsol, összeköt
ingázik
a századfordulóra
munkaerő, munkáslétszám
(magán)vállalkozó
központi iroda
érintkezésben / kapcsolatban / összeköttetésben van vkvel
keresztül vmin
erős, nagy erejű / teljesítményű
kolléga
ügyfél, üzletfél, vásárló
az egész világon, világszerte
jóslás, előrejelzés
meglepő, megdöbbentő, riasztó
működik, üzemel
szaktanácsadó
szerint, vmnek megfelelően, vmnek az értelmében
előnyben részesít vkt
feltételes, bizonytalan, esetleges (?)
szerződni, szerződést kötni
alap
(meg)szűnik, abbamarad, elmúl
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ik
lecserél, helyettesít, pótol
hasonlóan, hasonlóképpen, ugyanúgy
állandóan
vhová odacsal
vonzó, szép, szimpatikus
ajánlat
áthelyez, áttelepít
egész életre szóló munka
gondjaira van bízva vm, meg van bízva vmnek az intézésével
horderő, jelentőség, vonatkozás, következtetés
alapos, mély, beható
széles, bő, tág
kívülről irányított
belülről irányított
életbentartás, fenntartás
a munka megszállottja, munkamániás
főként, jórészben, jórészt, legfőképpen
feljavít, gazdagít
született követő
vmre/vkre számít, vkre/vmre hagyatkozik, vmre épít
…előtt állunk, -nak nézünk elébe
ellensúlyoz, kárpótol
növel
alkalmazkodik
hangsúly
képesség, ügyesség
önálló, autonóm
figyelmen kívül hagy
megbízást ad vknek vmre

Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95Who needs unions?
strike
go-slow / slowdown
industrial action
collective (bargaining) agreement
working-to-rule
picket
manual industry worker
service industries
labour union
organize
attempt
ensure
fair
wage
reasonable
working hours
member
be known as
largely
according to
trade
skill
industry
tend to do sg
communication
consult
concern sy
adversary
insist on sg
preservation
uneconomic
oppose
existence
sy’s very existence
belong to
aim
necessity
restraint
tyranny
essential
chief objective
diminish
deregulate
in accordance with
casual
part-time
unskilled work
represent
majority
minority
reject
notably
introduction
penalty-point system
negotiate with sy
regret
former
conglomerate
encourage
represent
articulate
act
be incapable of sg

sztrájk
munkalassítás, lassító sztrájk
tiltakozó megmozdulás/akció, munkabeszüntetés, sztrájk
kollektív szerződés
szabályok (túl) szigorú betartása
sztrájkőrséget állít (vhol)
fizikai (ipari) dolgozó
szolgáltatóipar, szolgáltatások
(munkás)szakszervezet
szervez, rendez
megkísérel, megpróbál
biztosít, gondoskodik
tisztességes, korrekt
munkabér
elfogadható, méltányos
munkaidő
tag
…néven ismert
nagy részben
vmnek megfelelően, vm szerint
mesterség, szakma, foglalkozás
szakértelem, gyakorlottság, jártasság, ügyesség
iparág
hajlandó/hajlamos vm megtételére
kapcsolat, összeköttetés, érintkezés
kikéri vknek a véleményét, vkvel vmről konzultál
vkt érint, kihat vkre, vkre/vmre vonatkozik/tartozik
ellenfél
ragaszkodik vmhez
megőrzés, megóvás
gazdaságtalan
ellenez (vmt), szemben áll vkvel/vmvel
lét, létezés
a puszta léte vknek
tartozik vhová
cél
szükség, szükségesség
korlátozás, megszorítás, mérséklet
zsarnokság
alapvető, nélkülözhetetlen, lényeges
legfőbb cél / szándék
csökkent, kicsinyít
felszabadít
vmnek megfelelően, vm szerint
alkalmi
részidős
segédmunka
képvisel
többség
kisebbség
elutasít, elvet
figyelemre méltóan
bevezetés, bemutatás
büntetőpont rendszer
tárgyal vkvel
sajnálni, (meg)bánni
előző, korábbi, régebbi
konglomerátum, halom
(fel)bátorít, buzdít, vmre (fel)biztat
képvisel
megfogalmaz, kifejez
ténykedik, cselekszik
képtelen, nem képes vmre

Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95crunch (time)
nominee
taint
widening inequalities
tackle
deteriorating
deteriorate
plausible
hamper
drain
centrepiece
platform
take / seize an opportunity
personal retirement account
pension fund
implement a plan
G.O.P. (Grand Old Party)
lame duck
lock-out
put forward an idea / solution
make a suggestion
lay off
make redundant
dismiss
a golden handshake / handcuff
cut the dead log
outplacement
top up the salary
opt for sg
forego
impose / levy tax on sy/sg
tax haven
income tax
excise duty
corporation tax
income
consumption
raise
reduce
clamp down
subsidise
weigh down
dodge
awkward
temporary
permanent
settle in
settle down
selection
solve / resolve a problem
common
summit (conference/meeting/talk)
hold a meeting
create
knowledge-based economy
promo
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


tion
competition
enterprise
ambitious
influential
gathering
a drive for sg
discrepancy
vision

fordulópont, döntő helyzet, válságos pillanat (US)
jelölt
megfertőz, (erkölcsileg) bepiszkít
súlyosbodó egyenlőtlenségek
kezelni (problémát), (kérdést) megközelít
romló
megromlik, (minőség) romlik, hanyatlik
valószínű
megnehezít, akadályoz, gátol
kimerít, felszív, elapaszt
központi kérdés(?) asztaldísz
szónoklat, szónoklás, emelvény, pódium
lehetőséget kihasznál, megragadja az alkalmat
magánnyugdíj számla
magánnyugdíjpénztár
tervet megvalósít
a köztársasági párt az USA-ban, republikánusok
„béna kacsa” (USA elnöke, ha a kongr. ellenzéki)
munkáskizárás (üzemből)
ötlettel előáll, megoldást javasol
javaslatot/indítványt tesz
elbocsát
elbocsát
elbocsát (okkal), meneszt, elküld
tisztes végkielégítés, magas jutalom (nyugdíjba vonuláskor)
idősebb munkásokat elbocsátani
munkások áthelyezése más részlegbe (?)
kiegészíteni a fizetést
vmt választ, vm mellett dönt
lemond vmről vm javára, nem vesz igénybe vmt
adót vet ki vkre/vmre, megadóztat
alacsony adószintű ország, „adóparadicsom”
jövedelemadó
közvetett/fogyasztási adó
társasági adó
jövedelem
fogyasztás
(fel)emel, (meg)növel
csökkent, kisebbít, mérsékel
leszorítani
támogatni
nyomaszt(ólag hat vkre), lenyom
elkerülni
kellemetlen, ügyetlen
ideiglenes
állandó
megszokni valahol (új helyen)
letelepedni
válogatás, (ki)választás
megoldani egy problémát
általános, közös
csúcstalálkozó, csúcs
értekezletet tart
létrehoz, (meg)alkot
tudásalapú gazdaság
reklám(ozás), előléptetés, előmozdítás
verseny, versengés
vállalkozás, vállalat
igyekvő, ambiciózus
befolyásos, mértékadó
összejövetel, társaság
mozgalom, propagandakampány, nekirugaszkodás vmért
különbözőség, eltérés
látomás, elképzelés
Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95underline
draw up sg
put crudely
inhibit sy from sg
creep down
divergent
accommodate
generality
commissioner
commitment
ambition
alongside
generous welfare system
peer beyond the rhetoric
…than first meets the eye
posturing
preach
audience
convince
remould
appeal to sg
gradual convergence of ideas
defeat
feature
stand out
tentatively
assignment
executive recruiting firm
operation
justify
expense
approval
refuse
uproot
foreign posting
expatriate
be on the rise
stay in touch
far-flung
troop
breed
allowance
perk
end up
balk
spouse
involve
reluctant
force
indeed
significant
boost
include
response
turn down
primarily
dual-career problem
family issue
headquarters
overseas posting
scrutinize
location
consider
require

hangsúlyoz, aláhúz, kiemel
kidolgoz, megfogalmaz, összeállít
nyersen,/ durván megfogalmazva / mondva
meggátol vkt vmben
lemászik, lekúszik
eltérő
elsimít, összebékít, hozzáigazít
általánosság, általános jelleg
(miniszteri) biztos, megbízott
(el)kötelezettség
törekvés, ambíció, nagyravágyás
mellett, mentén, hosszában
bőkezű / adakozó jóléti rendszer
alaposan a szónoklat mögé tekinteni
…mint először szembetűnik
színészkedés, pózolás
prédikál, papol
közönség, hallgatóság
meggyőz
vkt átgyúr, újra formáz
fordulás, folyamodás vmhez
ötletek fokozatos / lépcsőzetes közeledése
legyőz, megver
(jellemző) vonás, sajátság, tulajdonság
szembeötlik, kitűnik
próbaképpen, puhatolódzva, bátortalanul
megbízás, beosztás
vezetőket toborzó cég
üzem, működés, üzemelés
igazol, indokol, megokol, tisztáz
kiadás(ok), költség(ek)
jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, helyeslés
elutasít, visszautasít
kiszakít (környezetéből), gyökerestől kitép
külföldi kiküldetés
külföldön élő hazánkfia, száműzött
emelkedőben van, növekedőben van
kapcsolatban maradni
messzenyúló, széles körű, messze szétágazó/szétterjedő
csoport, csapat
nemzedék, fajta, tenyészet
járandóság, juttatás, járadék
járulékos juttatás
végzi valahogy, odajut
visszaria
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


d, visszahőköl, megmakacsolja magát
házastárs
magába foglal, maga után von
vonakodó
erőltet, erőszakol
valóban, tényleg, csakugyan, igazán
jelentős, fontos
fokoz, fellendít
magában foglal, tartalmaz
válasz, felelet, visszajelzés
visszautasít, vkt elutasít
elsősorban, eredetileg, elsődlegesen
kettős karrier probléma
családi kérdés / probléma / ügy
központ, székhely, főhadiszállás
külföldi / tengeren túli kiküldetés
alaposan/tüzetesen megvizsgál, átvizsgál
elhelyezkedés, fekvés
megfontol, átgondol, fontolóra/tekintetbe vesz vmt
igényel, (meg)követel, kér

Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95technological advance
personalization
application
venture
access information
drawback
impact
incompatibility
appeal
process information
swap notes on sg
track
terminate the pregnancy
computer nerd
wildcat strike
call a strike
token
arbitration
sit in
closed shop
framework
keep pace with sg
wasting away
dependent on sg
picket line
tax harmonization
tax evasion
tax avoidance
evade / avoid
progressive taxation
tax exemption / tax break
tax return
direct taxation
indirect taxation
individual
privilege
capital gains tax
wealth tax
expenditure
earnings
exemption
deduction
be entitled to sg
grant sg to sy
tax liability
appropriate
tax schedule
tax bracket
separate taxable entity
file a tax return
flat / standard tax
rate of tax
withhold
be subject to sg
PAYE (pay-as-you-earn)
asset
securities
market value
purchase price
selling price

technológiai előrehaladás / fejlődés
személyre szabás
alkalmazás
(kockázatos) vállalkozás
információhoz hozzáférni
hátrány
hatás
összeférhetetlenség
vonzóerő, varázs
információt feldolgozni
tapasztalatokat cserélni
nyomon követ, kinyomoz, felkutat
a terhességet megszakítja
számítógép-mániás
nem hivatalos sztrájk
sztrájkot hirdet
jelképes, figyelmeztető, részleges
választott bírói eljárás / döntés
ülősztrájkot folytat
<üzem, amelyben csak szervezett munkások dolgozhatnak>
keret, váz
lépést tartani vmvel
elsorvadás, elgyengülés
vktől/vmtől függő
sztrájkőrgyűrű
adóharmonizáció
adócsalás, (illegális) adóelkerülés
(legális) adóelkerülés
elkerülni, kikerülni
sávos adózás
adómentesség
adóbevallás
közvetlen adózás
közvetett adózás
egyén, személy, egyed
kiváltság, előjog
árfolyamnyereség adó
vagyonadó
költség, kiadás, ráfordítás
jövedelem, kereset
mentesítés, mentesség, felmentés
levonás
joga van vmhez
megad vknek vmt
adókötelezettség
megfelelő, (oda)illő, alkalmas
adótáblázat
adósáv
önálló adóköteles (jogi) személy
adóbevallást benyújt
egységes / egyenletes adó
adókulcs
levon (bért, bérből), visszatart
vm alá van vetve, vmtől függ
közterhek levonása a fizetőhelyen
vagyontárgy
értékpapírok, részvények, kötvények
piaci érték
vételi ár
eladási ár

Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95Government budget
excess (of sg)
budget deficit
budget surplus
revenue / receipts
expenditure / outlay
outstanding debt
public good
stimulate
differentiate
consumption
investment
supply-side effect
source
incentive
meaningful
phenomenon
embody
occurrence
fund
economically less fortunate
on the one hand / on the other hand
play a key role
improvement
prospect
promote
persist
inflationary effect
interest rate
crowd out
resources
lingering threat
deter
preclude
discretionary
fiscal policy
repercussion
balance of payments
intuitively
sensible
provision
expectation(s)
gradually
experiment
item
mentally handicapped
rational
transparent
obvious
hypothecated taxation
outcome
particular
transition economy
regime
inherit
furthermore
footnote
necessitate
further
extensive
forthcoming
ultimately

többlet, túl sok, felesleges/túlzott volta vmnek
költségvetési hiány
költségvetési többlet
(állami) jövedelem
(állami) kiadás / költség
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!kifizetetlen tartozások, kinnlevőségek
közjószág
élénkít, ösztönzőleg hat (vkre)
megkülönböztet (vmtől/vktől)
fogyasztás
beruházás, befektetés
kínálati oldali hatás
forrás(a vmnek)
ösztönző, motívum, indíték
értelmes, értelemmel bíró
jelenség, tünet
megtestesít
előfordulás, esemény
finanszíroz, pénzel
szegény, „anyagilag kevésbé szerencsés”
egyrészt, egyfelől / másrészt, ezzel szemben, viszont
kulcsfontosságú szerepet játszik / szerepe van
javítás, fejlesztés, továbbfejlesztés, fejlődés, haladás
kilátás, távlat, esély
előmozdít, elősegít, fellendít
megmarad, nem múlik el, folytatódik
inflációs hatás
kamatláb
kiszorít, kirekeszt vmt
erőforrás(ok)
sokáig megmaradó/érezhető fenyegetés
elriaszt, elrettent
eleve kizár (lehetőséget)
tetszés szerinti, megítélés szerinti, szabad belátására bízott
adópolitika
kihatás, kellemetlen/káros hatás/következmény
fizetési mérleg
ösztönösen
bölcs, okos, józan gondolkodású, ésszerű
ellátás, gondoskodás
remény(ek), elvárás(ok)
fokozatosan, fokról fokra
kísérlet, kísérletezik
tétel, darab, árucikk
értelmi(leg)/szellemi(leg) fogyatékos
ésszerű, értelmes, átgondolt
átlátszó, világos
nyilvánvaló, magától értetődő, világos
meghatározott célra/célért való adózás
kimenetel, eredmény, fejlemény
sajátos, különleges, egyéni
átmeneti gazdaság
(politikai) rendszer, kormány(zat)
(meg)örököl
azonfelül, továbbá, ráadásul
lábjegyzet
szükségessé tesz, (meg)követel, megkíván
további, újabb
kiterjedt, terjedelmes, nagymértékű
közeledő, küszöbön álló, rövidesen rendelkezésre álló
végtére, végül is

Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95A brief history of tax
rallying cry
slogan
arguably
strife / struggle
nation-state
all-powerful
appropriate
spur
erode
tax collector
convert
hand over to sy
stump up
citizenship
call on to serve as soldier
recount
origin
… can be traced
in lieu of sg
military service
merchant
visitor
resident
tonnage and poundage
ruler
go over the top
excessive
much-resented
government funds
notion
annual income
concept
prefer sg to sg
measure
tangible
commodity
follow suit
impost
revive
swear
overall
remain
amount to
method
definition
tax base
apply
be accompanied by
rare
outbreak
tax authority
pay one’s dues
forerunner
financial expert
he concluded that
double taxation
interfere with
economic intercourse
the free flow of capital
determine
generate
draft a model treaty
spawn
bilateral agreement
initially
intend to do sg
open the way for sg/sy
altogether
flexibility

jelszó, csatakiáltás
jelszó, jelige
vitathatóan
küzdelem, harc, viszály
nemzetállam
mindenható, korlátlan hatalmú, teljhatalmú
helyénvaló, alkalmas, megfelelő
sarkall, ösztökél, ösztönöz
elmos, kimos, elhord
adószedő
megtérít (embert), átváltoztat
vmt vknek átad/átnyújt
pénzt ad, kifizet (nem szívesen)
állampolgárság
felkérni, hogy katonaként szolgáljon
elmond, elbeszél
eredet
kivehető, ... megállapítható, ... megfigyelhető
vm helyett/helyében
katonai szolgálat
kereskedő
látogató
lakos, bennlakó
vám (súly után)
uralkodó
túllő a célon / csúcson
mértéktelen, túlságos, túlzott
sokat rosszalt, nagyon utált
kormányzati források
fogalom, elképzelés
éves jövedelem
fogalom
előnyben részesít, vmt vmnél jobban szeret
megmér, (le)mér, felmér
kézzelfogható, tapintható, konkrét
árucikk
követ, utánoz
adó, illeték, vám
életre kelt, (fel)éleszt, felújít
(meg)esküszik
általános, átfogó, globális
marad, vmből megmarad
kitesz (összeget), (vmilyen összegre) rúg
módszer, eljárás, mód
meghatározás, értelmezés
adóalap
alkalmaz, vonatkozik (vmre)
(vmvel, következménnyel) jár
ritka
kitörés, kirobbanás
adóhatóság, adóhivatal
megfizeti/kiegyenlíti tartozásait
előfutár
pénzügyi szakértő
azt a következtetést vonta le (belőle), hogy
kétszeres adóztatás
zavar vkt, piszkál vmt
gazd
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


asági kapcsolat / érintkezés
a tőke szabad áramlása
meghatároz, megállapít, megszab (feltételeket)
termel, létrehoz, eredményez
felvázol egy szerződéstervezetet
világra hoz, megszül
kétoldalú megállapodás
eleinte, kezdetben
szándékozik vmt tenni
megnyitja az utat vm/vk előtt
teljesen, egészen, összesen, mindent összevéve
rugalmasság
Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95object to sg
lecture
place stress on sg
ambiguous
highlight
contradiction
meet to sg
take sg into account
ban
fleet of cars
prompt sy to sg
conservation
toll
emission
home-grown
economy car
indexed salary
natural wastage
staff turnover
turnover
ballot
binding
wage differentials
skim
scan
create jobs
upturn / pick-up (?)
incur debts
housing perk / allowance
allay
step up efforts
admit
tax credit
invoice
tax bill
pluck
hiss
cope with sg
fellow
alleviate
advice
treasurer
consist of / in
obtain
accelerate
urge
urge on
European Court of Justice
slow process
effect
it is hard to imagine
argue
redistribute
well-off
inevitable
considerable
over the next few years
a good deal
inefficiency
bear a relation to sg
have a free hand to sg
unitary tax
flawless
allocate
purpose

kifogásolni vmt
intés, megrovás
hangsúlyozni vmt, hangsúlyt fektet vmre
kétértelmű
hangsúlyozni, rávilágítani vmre
ellentmondás
megfelelni vmnek
figyelembe vesz, számításba vesz
megtiltani, kitiltani
gépkocsi állomány
vmre buzdít vkt, vmre késztet vkt
megőrzés, fenntartás, természetvédelem
autópályadíj
kibocsátás, kisugárzás
hazai gyártású / termelésű
gazdaságos (kicsi / környezetbarát) autó
inflációt követő fizetés
természetes lemorzsolódás
alkalmazottak / személyzet cserélődése
forgalom
szavazás
kötelező
munkabérkülönbségek, munkabér-különbözetek
felületesen/gyorsan átolvas
átolvas (konkrét dolgot keresve)
munkahelyeket létesít
fellendülés, felemelkedés
adósságot okoz / előidéz, adósságba veri magát
lakhatási támogatás / juttatás
csillapít, enyhít
fokozza az erőfeszítéseket
beismer, belát, elismer
adókedvezmény
számláz, számlát küld vknek
fizetendő adó
megkopaszt (szárnyast)
sziszeg, pisszeg
megbirkózik vmvel, megállja a helyét (vmben), helytáll
fickó, pasas
enyhít, csillapít, tompít
(vknek adott) tanács
kincstárnok, pénztárnok
áll vmből / vmben
(meg)kap, (meg)szerez, hozzájut (vmhez)
(fel)gyorsít, (fel)gyorsul
(meg)sürget, buzdít, szorgalmaz, unszol
noszogat, hajt
Európai Bíróság
lassú folyamat / eljárás
hatás, eredmény, kihatás
nehezen elképzelhető
érvel, okoskodik
újra szétoszt/feloszt, átrendez
jómódú
elkerülhetetlen, szükségszerű
jelentékeny, nagymértékű, számottevő
az elkövetkező néhány évben
jó sok
eredménytelenség, hatástalanság, szakszerűtlenség
összefüggésben van vmvel, kapcsolatban áll vmvel,
viszonylik vmhez, vonatkozik vmre
szabad keze van vmre
egységes / központosított adó
hibátlan, tökéletes, makulátlan
szétoszt, kiutal, kijelöl (vm célra)
szándék, cél, terv
Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95Monopolies
receipt / revenue
outlays / expenditure
public goods
merit goods
finance debt
debt service
social benefits / entitlements
be entitled to sg
pension
maternity benefit
child (care) benefit
sick pay / sickness benefit
stipend / scholarship grant
disability / disablement benefit / pension
be disabled
be on maternity leave
be on sick leave
state provision
statutory right
claim a benefit
claimant
be in the prime of one’s life
tighten rules / regulations
find a way around sg
find a loophole
stimulate the economy
splitting
break-up
endorse
culprit
overrule
accuse (sy of sg)
quote
strike a deal
devastating
stunning
fatal error
file a lawsuit / complaint
mastermind (of sg)
antitrust legislation
appal
precious
valuable
biased
stockpile
dump
disaster
triumph
failure
success
prosperity
hardship
monopoly
monopolize
monopolistic
monopolistic m
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


arket
luxury item
diamond
bear sg
fabulous
outnumber
untradeable
commodity
resale value
clout
have a stake in sg

(állami) bevétel / jövedelem
(állami) kiadások
közjavak
meritokratikus javak
adósságtörlesztés
adósságszolgálat
szociális juttatások
joga van vmhez
nyugdíj
anyasági segély
családi pótlék
táppénz
ösztöndíj
rokkantsági nyugdíj
rokkant
szülési szabadságon van
betegszabadságon van, táppénzen van
állami juttatás
alanyi jog
támogatást igényelni
igénylő
élete teljében van
szabályokat szigorítani
megkerülni vmt (szabályt, törvényt)
megtalálni a kiskaput
élénkíteni a gazdaságot
feldarabolás (vállalatot)
feldarabolás (vállalatot)
helyesel, jóváhagy
bűnös, tettes
hatályon kívül helyez
vádol (vkt vmvel)
hivatkozik, idéz
egyezséget / üzletet köt
elsöprő, pusztító
megdöbbentő, elképesztő
végzetes hiba
keresetet / panaszt benyújt
kitalálója (vmnek), lángész
trösztellenes szabályozás
taszít, visszataszít, megdöbbent
értékes (nem pénzben kifejezve), becses
értékes (pénzben)
elfogult, részrehajló
(árukészletet) felhalmoz
piacra dob, kirakodik, kiönt, lerak
katasztrófa, szerencsétlenség
diadal, győzelem
bukás, sikertelenség, kudarc
siker
jómód, jólét, bőség
viszontagság, nélkülözés, megpróbáltatás
monopólium
monopolizál, egyedárusítási jogot élvez, kisajátít
monopolisztikus, egyedárusító
monopolpiac, egyetlen érdekeltség által befolyásolt piac
luxuscikk
gyémánt
elvisel, kibír, eltűr, elbír vmt
mesés
számbelileg fölülmúl, számbeli fölényben van vkvel szemben
nem forgalmazható, nem értékesíthető tovább (?)
árucikk
újra eladási / viszonteladási érték
befolyás, nyomás
érdekelt vmben, érdekeltsége van vmben
Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95Monopolies
artificially
second-hand
force prices down
be reluctant to do sg
part with sg
overnight
outstrip
glut
to loosen its stranglehold on sg
gem
poverty-stricken
outlaw
hinder
adopt a custom
engagement ring
as a token of sg
desire
dream up sg
as a means of sg
high-grade
undercut
take a tumble
long and chequered history
plunge
seize control
soak up
excess supply
accumulation of stocks
fall victim
relentless
negligible
at a … price
demand for sg
drive the prices up
masterpiece
(highly) skilled
(highly) qualified
labour cost
We utterly deny that…
be squeezed out of the market
the market is buoyant
the market has collapsed
the market has dried up
break into the market
the market has grown
the market has suffered (sg)
depressed market
the bottom has dropped out / fallen out of the market
penetrate the market
enter the market
flood the market
the market has shrunk
be pushed out of the market
saturate the market

mesterségesen, mesterséges úton
másodkézből vett, használt
leszorítja / lefelé kényszeríti az árakat
habozik vmt tenni, vmtől húzódozik
megválni vmtől
máról holnapra, hirtelen
megelőz, lehagy, maga mögött hagy
telítettség, bőség, árubőség, áru-felhalmozódás
csökkenti a hatalmát / irányítását, lazít a szorításán
drágakő, gyöngyszem
szegénységgel sújtott, nyomorsújtotta, nincstelen
eltilt vmt, megtilt, száműz
hátráltat, akadályoz, gátol, visszavet
felvenni egy szokást
jegygyűrű
vm jeléül/zálogául
vágy, vágyakozás, óhaj, kívánság
megálmodik / megtervez / kigondol vmt, kispekulál vmt
vm eszközeként
kiváló minőségű, magas százalékú, nagyfokú
olcsóbb árajánlatot tesz vknél, alákínál vknek
esni kezd (árfolyam), hirtelen zuhanni kezd (árfolyam), elesik
hosszú és változatos / mozgalmas / viharos történelem
hirtelen lejt/esik, fejest/vízbe ugrik
megragadja / megszerzi az irányítást
felszív, feliszik, felitat
túlkínálat, többletkínálat
árukészlet-felhalmozódás
áldozatul esik
kíméletlen, kérlelhetetlen, engesztelhetetlen
elhanyagolható
vmilyen áron
kereslet vm iránt
felhajtja az árakat
mestermű
nagy tehetségű, ügyes, gyakorlott
magasan képzett
munkaerő költsége, munkabérköltség
Kifejezetten tagadjuk, hogy…
kiszor
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


tva a piacról
a piac élénk / lendületes
a piac összeomlott
a piac elapadt
betörni a piacra
a piac növekedett
a piac (el)szenvedett (vmt)
nyomott / pangó / erejét vesztett piac
a piac összeomlott, a részvények ára zuhant
behatol a piacra
belép a piacra
elárasztja / elönti a piacot
a piac összement / összezsugorodott
kinyomva / kitaszítva a piacról
telíti a piacot

Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95International trade
autarky
balance of payments
balance of trade
barter / counter-trade
deficit
dumping
invisible imports and exports
protectionism
quotas
surplus
tariffs
visible trade / merchandise trade
comparative cost
principle
propose
productivity
absolute / comparative advantage
factors of production
raw material
climate
division of labour
economies of scale
semiconductor
advanced industrial countries
strategic industry
abandon
home-produced
substitute
thereby
retaliate
infant industry
elastic
set a limit to sg
safety norm
deliberate
set up
most favoured nation clause
grant
supersede
counteract
inevitable
commodity
import substitution
tariff barrier
let alone
principal and interest
rollover / renew loans
reschedule / postpone repayments
under these circumstances
obligation
be aware of sg
exclude
disruptive
cope with sg
tolerate
obstruction
justification
self sufficiency
split
resources
be better off
let it be driven by the market
advantageous
reflect
cautious
over-use
pattern of trade
condemn
primary products
manufactures

nemzeti gazdasági önellátás
fizetési mérleg
külkereskedelmi mérleg
cserekereskedelem
hiány, veszteség
dömping
láthatatlan/szellemi import és export (szolgáltatások)
protekcionizmus
kvóták
többlet
vámtarifa
árukereskedelem
komparatív költség
elv, (tudományos) törvényszerűség
javasol, indítványoz
termelékenység
abszolút / komparatív előny
termelési tényezők
nyersanyag
klíma, éghajlat
munkamegosztás
termelésnöveléssel való költségmegtakarítás
félvezető
fejlett ipari országok
stratégiailag fontos iparág
elhagy, otthagy vkt
hazai termelésű
helyettesítő, helyettes, pótló
azáltal
megtorol, megtorló intézkedéseket tesz
új iparág / kezdő ipari üzem
rugalmas
határt szab vmnek
biztonsági előírások / normák
szándékos, megfontolt, meggondolt
létesít, alakít, felállít
a legnagyobb kedvezmény záradéka
adományoz, ad
elavulttá tesz, túlhalad, feleslegessé tesz
hatástalanít, ellensúlyoz
elkerülhetetlen, óhatatlan, szükségszerű
árucikk
importhelyettesítés
vámsorompó
nem számítva, vkről/vmről nem is szólva
tőke és kamatok
adósságot meghosszabbítani
átütemezni a visszafizetéseket
a jelenlegi helyzetben, ebben a helyzetben
kötelezettség, kötelesség
tudatában van vmnek, tudomása van vmről
kizár, kiállít
romboló, feldúló
megbirkózik vmvel, helytáll
elvisel, megtűr, kibír
akadályozás, meggátlás, obstrukció
igazolás, indokolás
önellátás, önállóság
feloszt, szétoszt, részekre oszt
erőforrás
jobb (anyagi) körülmények között él
hagyjuk, hogy a piac irányítsa / vezérelje
előnyös
tükröz, kifejez
óvatos, körültekintő
agyonhasznál, a végsőkig használ, „lestrapál”
kereskedelem megoszlása / sémája
elítél, megbélyegez, elmarasztal
nyersanyag(termék)
gyári/ipari áruk
Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95International trade
hence
gain
perpetual
fluctuation
adjust to sg
criterion
embed
be bound to do sg
lose out (on sg)
gain a foothold
prohibit
argument
economic sanction / embargo
buttress
voluntary agreement
discriminatory
administrative
ploy
exchange control
avert
achieve
trading bloc
consequently
customs union
common external tariff
harsh
anxiety
depredation
landmark
outstanding success
signatory
counter argument
strategic alliance
joint venture
merger
takeover / acquisition
uncanny
complementary research
be streets ahead of sg/sy
determination
outmanoeuvre
fundamental
prerequisite<
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


br />corporate ladder
boardroom
bust-up
hesitation
verging on
share one’s view
clash
spectacular
tie the knot
reject the marriage plan
simmer
resentment
revolt
divorce
sg is reputed to be…
step down
hold up as an example
relinquish
opportunity
scenario
compromise
all-out war
the imperative

ennélfogva, innen
nyereség, haszon
örök, örökös, állandó
ingadozás, hullámzás
vmhez alkalmazkodik
ismérv, kritérium
beágyaz vmbe, körülágyaz
köteles vmt megtenni
vmre ráfizet
megveti a lábát valahol
betilt, (le)tilt
érv, indok, érvelés, vita
kiviteli / behozatali tilalom, szállítási tilalom
megtámaszt, alátámaszt
önkéntes magállapodás
megkülönböztető
közigazgatási, adminisztratív
trükk, „húzás”, huncutság
devizagazdálkodás
elhárít, megelőz
elér vmt, elvégez
kereskedelmi szövetség
következésképpen, tehát
vámunió
közös / egységes külső vámtarifa
kíméletlen, kemény, szigorú
aggodalom, aggódás, szorongás
zsákmányolás, fosztogatás, kifosztás, rablás
határkő, fordulópont
kiemelkedő / kimagasló siker
aláíró
ellenérv
stratégiai szövetség
vegyes vállalat
egybeolvadás, összevonás, fúzió
(vállalat) árvétel, megszerzés, beszerzés
szokatlan, rendkívüli, rejtélyes
kiegészítő kutatás
klasszisokkal jobb másoknál
elszántság, eltökéltség, meghatározás
túljár az eszén vknek, csellel legyőz vkt
alapvető, elemi, sarkalatos
előfeltétel
vállalati ranglétra (?)
ülésterem, tanácsterem
csőd, összeomlás
tétovázás, habozás
határos
osztja vknek a véleményét
összeütközés, összetűzés, összecsapás
látványos
összead, összeesket
elveti a házasság tervét
közel van a kitöréshez, bujkál
neheztelés, sértődés
felkelés, lázadás
válás
állítólag…
leköszön, távozik, lelép
példaképként állít (vk elé)
lemond, abbahagy, felad
lehetőség, alkalom
forgatókönyv
kiegyezés, megállapodás, megalkuvás, kompromisszum
totális háború
felszólító/parancsoló mód

Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95Warning: Acceleration Ahead
marriage of convenience
synergy
surge
state-of-the-art
obsolete
interdependent
networked
interconnected
assure
ensure
underscore
acceleration ahead
scope
scale
take one’s breath away
fasten your seat belt
super charged
velocity
render
reconfigure
drive
impressive
corporations figure… (US)
cross-border merger
stand on the sidelines
diversified
distribution channel
spread the risk
consolidation
converging
shareholder returns
roughly
European headquartered / based
build momentum
buy in
a break with sg
trigger
backlash
avert
recruit
upward mobility
prominent
transparency
open for inspection
post merger
pose sg
challenge
be in store for sg
in one’s own backyard
nimbleness
forging
pool sg

érdekházasság
együttműködés
magasba szökken / ugrik
legújabb, legkorszerűbb
túlhaladott, elavult
kölcsönösen egymástól függő, egymással összefüggő
behálózott, összekapcsolt
szorosan összefüggő, összekapcsolt
„megígér”, biztosít vkt vmről
tesz arról, hogy…, biztosít vkt vmről
kiemel, aláhúz
felgyorsulás várható / előtt állunk
terület, tér, kör, kiterjedés
lépték, méretarány, méret (vállalkozásé), fokozat
elállítja lélegzetét, meglep/elképeszt vkt
kapcsolják be a biztonsági öveket, „készülj fel”
túltöltött, túltelített, túlfeszített
sebesség
vmvé tesz
átszervez, átalakít, átcsoportosít
(meg)hajt, vezet
hatásos, lenyűgöző, megkapó, mély benyomást keltő
a vállalatok azt gondolják / vélik, hogy…
határokon átnyúló összeolvadás / egyesülés
tétlenül szemlél vmt, nincs érdekelve vmben
változatos, sokféle
terjesztési / értékesítési csatorna
megosztani a kockázatot
megerősödés, megszilárdulás, egyesítés, állandósulás
összetartó, közeledő
osztalék
körülbelül, durván
európai központú
lendületet szerez
nagyobb tételben/mennyiségben beszerez
szakítás vmvel
megindít, előidéz, kivált (hatást)
visszahatás, reakci