Betekintés: Angol felsőfokú szógyűjtemény

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
The Death of Economics
fall apart Have a clue even themselves out soaring unemployment swing (government) economic figures economic statistics slide into recession be on the verge of economic collapse Pose threat exploit Minimum wage Consequence far-reaching contrary Popular opinion answer to all our problems steadily decline economic recovery Economic growth economic indicators Economic crisis Economic forecast Economic forces Economic theory Economic policy Economic outlook economic recession economic measures economic development Economic ruin Economic reform Economic strategy Economic union economic sanctions Economic aid rate of inflation level of unemployment debt face revitalize Nationalize industry Privatise industry increase social benefits cut social benefits go into recession come out of recession damage international relations improve international relations tighten immigration control relax immigration control set up an investment programme scrap an investment programme widen the trade gap close the trade gap enter into negotiations/ talks break off negotiations/ talks promote our image abroad harm our image abroad bring about economic recovery impede economic recovery Raise taxation Reduce taxation unite public opinion divide public opinion bring down unemployment push up unemployment hit the unemployed help the unemployed szétesik, széthull sejtése van kiegyenlítik egymást szárnyaló munkanélküliség leng, kileng (kormányzati) gazdasági (statisztikai) adatok gazdasági (statisztikai) adatok pangásba/ recesszióba siklani/ csúszni a gazdasági összeomlás határán lenni fenyegetést jelent kiaknáz, kitermel, kizsákmányol minimálbér következmény messzemenő, szerteágazó, messze ható ellentétes, vmnek az ellenkezője/ ellentéte közvélemény válasz minden problémánkra egyenletesen, állandóan hanyatlik, romlásnak indul gazdasági fellendülés/ felemelkedés gazdasági növekedés gazdasági mutatók gazdasági válság gazdasági előrejelzés gazdasági erők gazdaságelmélet gazdaságpolitika gazdasági kilátás/ perspektíva gazdasági visszaesés/ pangás gazdasági intézkedések gazdasági fejlődés/ fejlesztés gazdasági roncs/ csőd gazdasági reform gazdasági stratégia gazdasági unió/ szövetség/ egyesülés gazdasági megtorlás/ szankció gazdasági segély inflációs ráta munkanélküliség szintje adósság szembesül feléleszt, feltámaszt ipart államosítani ipart magánosítani szociális juttatások növelése szociális juttatások csökkentése gazdasági válságba/ visszaesésbe kerül/ jut kikerül/ kilábal a gazdasági válságból nemzetközi kapcsolatokat tönkretenni/ károsítani nemzetközi kapcsolatokat javítani bevándorlási ellenőrzés szigorítása bevándorlási ellenőrzés lazítása/ enyhítése befektetési program létrehozása befektetési program elvetése szélesíteni a kereskedelmi rést bezárni a kereskedelmi rést tárgyalásokat kezdeni/ tárgyalásokba bocsátkozni tárgyalásokat megszakítani/ félbeszakítani javítani a rólunk alkotott képet külföldön rontani a rólunk alkotott képet külföldön elősegíteni a gazdasági fellendülést/ felépülést gátolni a gazdasági fellendülést/ felépülést emelni az adókat csökkenteni az adókat egyesíteni a közvéleményt megosztani a közvéleményt leszorítani a munkanélküliséget felnyomni a munkanélküliséget sújtani a munkanélkülieket segíteni a munkanélkülieket
Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95The Death of Economics
give in to pressure resist pressure attract foreign investors put off foreign investors come under an attack launch an attack Accumulate debts pay off debts Abandon a policy Adopt a policy invest in education neglect education AGM (Annual General Meeting) IMF (International Monetary Fund) GNP (Gross National Product) GDP (Gross Domestic Product) NAFTA (North-American Free Trade Association) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) VAT (value-added tax) Least of all slump boom Predictable Business cycle go out of control issue Unreliable Industrial might Trade surplus Crippling deficit Arms build-up political instability Debt crisis Emergence Throughout Industrialized vast Permanent Escalating inflation influx Unemployment benefit option claim falling real income Approach under-employment low-paid Dead-end job It goes without saying… Consumerist society Depend on plentiful Earn money Disadvantaged minority Undermine evidence Lead to sg trust Balance of trade Announcement support set Massaged figures cover-up industrial relations enged a nyomásnak ellenáll a nyomásnak vonzani a külföldi befektetőket lebeszélni/ elkedvetleníteni a külföldi befektetőket támadás alá kerül támadást indít adósságot felhalmoz adósságot kiegyenlít/ kifizet elvet/eljárást elvet/ elutasít elvet/eljárást követ, elvet/álláspontot kialakít befe
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ktet az oktatásba, pénzt áldoz az oktatásra elhanyagolja az oktatást, nem törődik az oktatással általános éves értekezlet Nemzetközi Valutaalap Bruttó Nemzeti Össztermék Bruttó Hazai Össztermék Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény közvetett (általános) forgalmi adó legkevésbé válság fellendülés (előre) megmondható, megjósolható ipari/újratermelési ciklus, konjunktúraciklus ellenőrizhetetlenné válik, elszabadul kiad, kibocsát megbízhatatlan ipari hatalom aktív kereskedelmi mérleg bénító költségvetési hiány fegyverkezés (?) politikai bizonytalanság/ instabilitás adósságválság felbukkanás, kiemelkedés át, keresztül, mindenütt iparosodott hatalmas tartós, állandó ugrásszerűen emelkedő infláció beáramlás munkanélküli segély alternatíva, lehetőség vktől vmt követel, igényel csökkenő reáljövedelem közeledik/ közelít vmhez, megközelít alulfoglalkoztatottság alulfizetett perspektíva nélküli állás/munka, „zsákutca" Mondani se kell… fogyasztói társadalom vmtől/vktől függ bőséges, gazdag pénzt keresni hátrányos helyzetben lévő kisebbség aláás bizonyíték vhová/ vmre/ vmhez vezet vkben /vmben (meg)bízik külkereskedelmi mérleg bejelentés, kihirdetés támogat, segít készlet szépített adatok elkendőzés a vállalatvezetőség kapcsolata a munkásokkal

Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95telecommuting
go out of business go bust life-cycle lifespan outsource bluechip company fragile(?) Euro natural top brass fat cat efficiency craze leaner core business article soon link commute by the turn of the century workforce entrepreneur head office be in touch with sy via powerful colleague client all over the world prediction startling operate consultant according to favour contingent contract basis cease replace likewise constantly lure attractive offer relocate job for life be in charge of sg implication profound broad outer-directed inner-directed sustenance workaholic chiefly enrich born-follower rely on be in for… offset enhance adapt emphasis capability autonomous abandon commission tönkre megy, csődbe megy tönkre megy, csődbe megy élettartam, életciklus élettartam kihelyez sikeres / megbízható vállalat gyenge Euro természetes, egyértelmű főnök főnök hatékonyság mánia / őrület karcsúbb, soványabb legfontosabb / központi tevékenység (újság)cikk hamarosan összekapcsol, összeköt ingázik a századfordulóra munkaerő, munkáslétszám (magán)vállalkozó központi iroda érintkezésben / kapcsolatban / összeköttetésben van vkvel keresztül vmin erős, nagy erejű / teljesítményű kolléga ügyfél, üzletfél, vásárló az egész világon, világszerte jóslás, előrejelzés meglepő, megdöbbentő, riasztó működik, üzemel szaktanácsadó szerint, vmnek megfelelően, vmnek az értelmében előnyben részesít vkt feltételes, bizonytalan, esetleges (?) szerződni, szerződést kötni alap (meg)szűnik, abbamarad, elmúlik lecserél, helyettesít, pótol hasonlóan, hasonlóképpen, ugyanúgy állandóan vhová odacsal vonzó, szép, szimpatikus ajánlat áthelyez, áttelepít egész életre szóló munka gondjaira van bízva vm, meg van bízva vmnek az intézésével horderő, jelentőség, vonatkozás, következtetés alapos, mély, beható széles, bő, tág kívülről irányított belülről irányított életbentartás, fenntartás a munka megszállottja, munkamániás főként, jórészben, jórészt, legfőképpen feljavít, gazdagít született követő vmre/vkre számít, vkre/vmre hagyatkozik, vmre épít …előtt állunk, -nak nézünk elébe ellensúlyoz, kárpótol növel alkalmazkodik hangsúly képesség, ügyesség önálló, autonóm figyelmen kívül hagy megbízást ad vknek vmre

Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95Who needs unions?
strike go-slow / slowdown industrial action collective (bargaining) agreement working-to-rule picket manual industry worker service industries labour union organize attempt ensure fair wage reasonable working hours member be known as largely according to trade skill industry tend to do sg communication consult concern sy adversary insist on sg preservation uneconomic oppose existence sy’s very existence belong to aim necessity restraint tyranny essential chief objective diminish deregulate in accordance with casual part-time unskilled work represent majority minority reject notably introduction penalty-point system negotiate with sy regret former conglomerate encourage represent articulate act be incapable of sg sztrájk munkalassítás, lassító sztrájk tiltakozó megmozdulás/akció, munkabeszüntetés, sztrájk kollektív szerződés szabályok (túl) szigorú betartása sztrájkőrséget állít (vhol) fizikai (ipari) dolgozó szolgáltatóipar, szolg
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ltatások (munkás)szakszervezet szervez, rendez megkísérel, megpróbál biztosít, gondoskodik tisztességes, korrekt munkabér elfogadható, méltányos munkaidő tag …néven ismert nagy részben vmnek megfelelően, vm szerint mesterség, szakma, foglalkozás szakértelem, gyakorlottság, jártasság, ügyesség iparág hajlandó/hajlamos vm megtételére kapcsolat, összeköttetés, érintkezés kikéri vknek a véleményét, vkvel vmről konzultál vkt érint, kihat vkre, vkre/vmre vonatkozik/tartozik ellenfél ragaszkodik vmhez megőrzés, megóvás gazdaságtalan ellenez (vmt), szemben áll vkvel/vmvel lét, létezés a puszta léte vknek tartozik vhová cél szükség, szükségesség korlátozás, megszorítás, mérséklet zsarnokság alapvető, nélkülözhetetlen, lényeges legfőbb cél / szándék csökkent, kicsinyít felszabadít vmnek megfelelően, vm szerint alkalmi részidős segédmunka képvisel többség kisebbség elutasít, elvet figyelemre méltóan bevezetés, bemutatás büntetőpont rendszer tárgyal vkvel sajnálni, (meg)bánni előző, korábbi, régebbi konglomerátum, halom (fel)bátorít, buzdít, vmre (fel)biztat képvisel megfogalmaz, kifejez ténykedik, cselekszik képtelen, nem képes vmre

Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95crunch (time) nominee taint widening inequalities tackle deteriorating deteriorate plausible hamper drain centrepiece platform take / seize an opportunity personal retirement account pension fund implement a plan G.O.P. (Grand Old Party) lame duck lock-out put forward an idea / solution make a suggestion lay off make redundant dismiss a golden handshake / handcuff cut the dead log outplacement top up the salary opt for sg forego impose / levy tax on sy/sg tax haven income tax excise duty corporation tax income consumption raise reduce clamp down subsidise weigh down dodge awkward temporary permanent settle in settle down selection solve / resolve a problem common summit (conference/meeting/talk) hold a meeting create knowledge-based economy promotion competition enterprise ambitious influential gathering a drive for sg discrepancy vision

fordulópont, döntő helyzet, válságos pillanat (US) jelölt megfertőz, (erkölcsileg) bepiszkít súlyosbodó egyenlőtlenségek kezelni (problémát), (kérdést) megközelít romló megromlik, (minőség) romlik, hanyatlik valószínű megnehezít, akadályoz, gátol kimerít, felszív, elapaszt központi kérdés(?) asztaldísz szónoklat, szónoklás, emelvény, pódium lehetőséget kihasznál, megragadja az alkalmat magánnyugdíj számla magánnyugdíjpénztár tervet megvalósít a köztársasági párt az USA-ban, republikánusok „béna kacsa” (USA elnöke, ha a kongr. ellenzéki) munkáskizárás (üzemből) ötlettel előáll, megoldást javasol javaslatot/indítványt tesz elbocsát elbocsát elbocsát (okkal), meneszt, elküld tisztes végkielégítés, magas jutalom (nyugdíjba vonuláskor) idősebb munkásokat elbocsátani munkások áthelyezése más részlegbe (?) kiegészíteni a fizetést vmt választ, vm mellett dönt lemond vmről vm javára, nem vesz igénybe vmt adót vet ki vkre/vmre, megadóztat alacsony adószintű ország, „adóparadicsom” jövedelemadó közvetett/fogyasztási adó társasági adó jövedelem fogyasztás (fel)emel, (meg)növel csökkent, kisebbít, mérsékel leszorítani támogatni nyomaszt(ólag hat vkre), lenyom elkerülni kellemetlen, ügyetlen ideiglenes állandó megszokni valahol (új helyen) letelepedni válogatás, (ki)választás megoldani egy problémát általános, közös csúcstalálkozó, csúcs értekezletet tart létrehoz, (meg)alkot tudásalapú gazdaság reklám(ozás), előléptetés, előmozdítás verseny, versengés vállalkozás, vállalat igyekvő, ambiciózus befolyásos, mértékadó összejövetel, társaság mozgalom, propagandakampány, nekirugaszkodás vmért különbözőség, eltérés látomás, elképzelés
Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95underline draw up sg put crudely inhibit sy from sg creep down divergent accommodate generality commissioner commitment ambition alongside generous welfare system peer beyond the rhetoric …than first meets the eye posturing preach audience convince remould appeal to sg gradual convergence of ideas defeat feature stand out tentatively assignment executive recruiting firm operation justify expense approval refuse uproot foreign posting expatriate be on the rise stay in touch far-flung troop breed allowance perk end up balk spouse involve reluctant force indeed significant boost include response turn down primarily dual-career problem family issue headquarters overseas posting scrutinize location consider require

hangsúlyoz, aláhúz, kiemel kidolgoz, megfogalmaz, összeállít nyersen,/ durván megfogalmazva / mondva meggátol vkt vmben lemászik, lekúszik eltérő elsimít, összebékít
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


, hozzáigazít általánosság, általános jelleg (miniszteri) biztos, megbízott (el)kötelezettség törekvés, ambíció, nagyravágyás mellett, mentén, hosszában bőkezű / adakozó jóléti rendszer alaposan a szónoklat mögé tekinteni …mint először szembetűnik színészkedés, pózolás prédikál, papol közönség, hallgatóság meggyőz vkt átgyúr, újra formáz fordulás, folyamodás vmhez ötletek fokozatos / lépcsőzetes közeledése legyőz, megver (jellemző) vonás, sajátság, tulajdonság szembeötlik, kitűnik próbaképpen, puhatolódzva, bátortalanul megbízás, beosztás vezetőket toborzó cég üzem, működés, üzemelés igazol, indokol, megokol, tisztáz kiadás(ok), költség(ek) jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, helyeslés elutasít, visszautasít kiszakít (környezetéből), gyökerestől kitép külföldi kiküldetés külföldön élő hazánkfia, száműzött emelkedőben van, növekedőben van kapcsolatban maradni messzenyúló, széles körű, messze szétágazó/szétterjedő csoport, csapat nemzedék, fajta, tenyészet járandóság, juttatás, járadék járulékos juttatás végzi valahogy, odajut visszariad, visszahőköl, megmakacsolja magát házastárs magába foglal, maga után von vonakodó erőltet, erőszakol valóban, tényleg, csakugyan, igazán jelentős, fontos fokoz, fellendít magában foglal, tartalmaz válasz, felelet, visszajelzés visszautasít, vkt elutasít elsősorban, eredetileg, elsődlegesen kettős karrier probléma családi kérdés / probléma / ügy központ, székhely, főhadiszállás külföldi / tengeren túli kiküldetés alaposan/tüzetesen megvizsgál, átvizsgál elhelyezkedés, fekvés megfontol, átgondol, fontolóra/tekintetbe vesz vmt igényel, (meg)követel, kér

Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95technological advance personalization application venture access information drawback impact incompatibility appeal process information swap notes on sg track terminate the pregnancy computer nerd wildcat strike call a strike token arbitration sit in closed shop framework keep pace with sg wasting away dependent on sg picket line tax harmonization tax evasion tax avoidance evade / avoid progressive taxation tax exemption / tax break tax return direct taxation indirect taxation individual privilege capital gains tax wealth tax expenditure earnings exemption deduction be entitled to sg grant sg to sy tax liability appropriate tax schedule tax bracket separate taxable entity file a tax return flat / standard tax rate of tax withhold be subject to sg PAYE (pay-as-you-earn) asset securities market value purchase price selling price

technológiai előrehaladás / fejlődés személyre szabás alkalmazás (kockázatos) vállalkozás információhoz hozzáférni hátrány hatás összeférhetetlenség vonzóerő, varázs információt feldolgozni tapasztalatokat cserélni nyomon követ, kinyomoz, felkutat a terhességet megszakítja számítógép-mániás nem hivatalos sztrájk sztrájkot hirdet jelképes, figyelmeztető, részleges választott bírói eljárás / döntés ülősztrájkot folytat <üzem, amelyben csak szervezett munkások dolgozhatnak> keret, váz lépést tartani vmvel elsorvadás, elgyengülés vktől/vmtől függő sztrájkőrgyűrű adóharmonizáció adócsalás, (illegális) adóelkerülés (legális) adóelkerülés elkerülni, kikerülni sávos adózás adómentesség adóbevallás közvetlen adózás közvetett adózás egyén, személy, egyed kiváltság, előjog árfolyamnyereség adó vagyonadó költség, kiadás, ráfordítás jövedelem, kereset mentesítés, mentesség, felmentés levonás joga van vmhez megad vknek vmt adókötelezettség megfelelő, (oda)illő, alkalmas adótáblázat adósáv önálló adóköteles (jogi) személy adóbevallást benyújt egységes / egyenletes adó adókulcs levon (bért, bérből), visszatart vm alá van vetve, vmtől függ közterhek levonása a fizetőhelyen vagyontárgy értékpapírok, részvények, kötvények piaci érték vételi ár eladási ár

Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95Government budget
excess (of sg) budget deficit budget surplus revenue / receipts expenditure / outlay outstanding debt public good stimulate differentiate consumption investment supply-side effect source incentive meaningful phenomenon embody occurrence fund economically less fortunate on the one hand / on the other hand play a key role improvement prospect promote persist inflationary effect interest rate crowd out resources lingering threat deter preclude discretionary fiscal policy repercussion balance of payments intuitively sensible provision expectation(s) gradually experiment item mentally handicapped rational transparent obvious hypothecated taxation outcome particular transition economy regime inherit furthermore footnote necessitate further extensive
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


forthcoming ultimately többlet, túl sok, felesleges/túlzott volta vmnek költségvetési hiány költségvetési többlet (állami) jövedelem (állami) kiadás / költség kifizetetlen tartozások, kinnlevőségek közjószág élénkít, ösztönzőleg hat (vkre) megkülönböztet (vmtől/vktől) fogyasztás beruházás, befektetés kínálati oldali hatás forrás(a vmnek) ösztönző, motívum, indíték értelmes, értelemmel bíró jelenség, tünet megtestesít előfordulás, esemény finanszíroz, pénzel szegény, „anyagilag kevésbé szerencsés” egyrészt, egyfelől / másrészt, ezzel szemben, viszont kulcsfontosságú szerepet játszik / szerepe van javítás, fejlesztés, továbbfejlesztés, fejlődés, haladás kilátás, távlat, esély előmozdít, elősegít, fellendít megmarad, nem múlik el, folytatódik inflációs hatás kamatláb kiszorít, kirekeszt vmt erőforrás(ok) sokáig megmaradó/érezhető fenyegetés elriaszt, elrettent eleve kizár (lehetőséget) tetszés szerinti, megítélés szerinti, szabad belátására bízott adópolitika kihatás, kellemetlen/káros hatás/következmény fizetési mérleg ösztönösen bölcs, okos, józan gondolkodású, ésszerű ellátás, gondoskodás remény(ek), elvárás(ok) fokozatosan, fokról fokra kísérlet, kísérletezik tétel, darab, árucikk értelmi(leg)/szellemi(leg) fogyatékos ésszerű, értelmes, átgondolt átlátszó, világos nyilvánvaló, magától értetődő, világos meghatározott célra/célért való adózás kimenetel, eredmény, fejlemény sajátos, különleges, egyéni átmeneti gazdaság (politikai) rendszer, kormány(zat) (meg)örököl azonfelül, továbbá, ráadásul lábjegyzet szükségessé tesz, (meg)követel, megkíván további, újabb kiterjedt, terjedelmes, nagymértékű közeledő, küszöbön álló, rövidesen rendelkezésre álló végtére, végül is

Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95A brief history of tax
rallying cry slogan arguably strife / struggle nation-state all-powerful appropriate spur erode tax collector convert hand over to sy stump up citizenship call on to serve as soldier recount origin … can be traced in lieu of sg military service merchant visitor resident tonnage and poundage ruler go over the top excessive much-resented government funds notion annual income concept prefer sg to sg measure tangible commodity follow suit impost revive swear overall remain amount to method definition tax base apply be accompanied by rare outbreak tax authority pay one’s dues forerunner financial expert he concluded that double taxation interfere with economic intercourse the free flow of capital determine generate draft a model treaty spawn bilateral agreement initially intend to do sg open the way for sg/sy altogether flexibility jelszó, csatakiáltás jelszó, jelige vitathatóan küzdelem, harc, viszály nemzetállam mindenható, korlátlan hatalmú, teljhatalmú helyénvaló, alkalmas, megfelelő sarkall, ösztökél, ösztönöz elmos, kimos, elhord adószedő megtérít (embert), átváltoztat vmt vknek átad/átnyújt pénzt ad, kifizet (nem szívesen) állampolgárság felkérni, hogy katonaként szolgáljon elmond, elbeszél eredet kivehető, ... megállapítható, ... megfigyelhető vm helyett/helyében katonai szolgálat kereskedő látogató lakos, bennlakó vám (súly után) uralkodó túllő a célon / csúcson mértéktelen, túlságos, túlzott sokat rosszalt, nagyon utált kormányzati források fogalom, elképzelés éves jövedelem fogalom előnyben részesít, vmt vmnél jobban szeret megmér, (le)mér, felmér kézzelfogható, tapintható, konkrét árucikk követ, utánoz adó, illeték, vám életre kelt, (fel)éleszt, felújít (meg)esküszik általános, átfogó, globális marad, vmből megmarad kitesz (összeget), (vmilyen összegre) rúg módszer, eljárás, mód meghatározás, értelmezés adóalap alkalmaz, vonatkozik (vmre) (vmvel, következménnyel) jár ritka kitörés, kirobbanás adóhatóság, adóhivatal megfizeti/kiegyenlíti tartozásait előfutár pénzügyi szakértő azt a következtetést vonta le (belőle), hogy kétszeres adóztatás zavar vkt, piszkál vmt gazdasági kapcsolat / érintkezés a tőke szabad áramlása meghatároz, megállapít, megszab (feltételeket) termel, létrehoz, eredményez felvázol egy szerződéstervezetet világra hoz, megszül kétoldalú megállapodás eleinte, kezdetben szándékozik vmt tenni megnyitja az utat vm/vk előtt teljesen, egészen, összesen, mindent összevéve rugalmasság
Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95object to sg lecture place stress on sg ambiguous highlight contradiction meet to sg take sg into account ban fleet of cars prompt sy to sg conservation toll emission home-grown economy car indexed salary natural wastage staff turnover turnover ballot binding wage differentials skim scan create jobs upturn
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/ pick-up (?) incur debts housing perk / allowance allay step up efforts admit tax credit invoice tax bill pluck hiss cope with sg fellow alleviate advice treasurer consist of / in obtain accelerate urge urge on European Court of Justice slow process effect it is hard to imagine argue redistribute well-off inevitable considerable over the next few years a good deal inefficiency bear a relation to sg have a free hand to sg unitary tax flawless allocate purpose

kifogásolni vmt intés, megrovás hangsúlyozni vmt, hangsúlyt fektet vmre kétértelmű hangsúlyozni, rávilágítani vmre ellentmondás megfelelni vmnek figyelembe vesz, számításba vesz megtiltani, kitiltani gépkocsi állomány vmre buzdít vkt, vmre késztet vkt megőrzés, fenntartás, természetvédelem autópályadíj kibocsátás, kisugárzás hazai gyártású / termelésű gazdaságos (kicsi / környezetbarát) autó inflációt követő fizetés természetes lemorzsolódás alkalmazottak / személyzet cserélődése forgalom szavazás kötelező munkabérkülönbségek, munkabér-különbözetek felületesen/gyorsan átolvas átolvas (konkrét dolgot keresve) munkahelyeket létesít fellendülés, felemelkedés adósságot okoz / előidéz, adósságba veri magát lakhatási támogatás / juttatás csillapít, enyhít fokozza az erőfeszítéseket beismer, belát, elismer adókedvezmény számláz, számlát küld vknek fizetendő adó megkopaszt (szárnyast) sziszeg, pisszeg megbirkózik vmvel, megállja a helyét (vmben), helytáll fickó, pasas enyhít, csillapít, tompít (vknek adott) tanács kincstárnok, pénztárnok áll vmből / vmben (meg)kap, (meg)szerez, hozzájut (vmhez) (fel)gyorsít, (fel)gyorsul (meg)sürget, buzdít, szorgalmaz, unszol noszogat, hajt Európai Bíróság lassú folyamat / eljárás hatás, eredmény, kihatás nehezen elképzelhető érvel, okoskodik újra szétoszt/feloszt, átrendez jómódú elkerülhetetlen, szükségszerű jelentékeny, nagymértékű, számottevő az elkövetkező néhány évben jó sok eredménytelenség, hatástalanság, szakszerűtlenség összefüggésben van vmvel, kapcsolatban áll vmvel, viszonylik vmhez, vonatkozik vmre szabad keze van vmre egységes / központosított adó hibátlan, tökéletes, makulátlan szétoszt, kiutal, kijelöl (vm célra) szándék, cél, terv
Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95Monopolies
receipt / revenue outlays / expenditure public goods merit goods finance debt debt service social benefits / entitlements be entitled to sg pension maternity benefit child (care) benefit sick pay / sickness benefit stipend / scholarship grant disability / disablement benefit / pension be disabled be on maternity leave be on sick leave state provision statutory right claim a benefit claimant be in the prime of one’s life tighten rules / regulations find a way around sg find a loophole stimulate the economy splitting break-up endorse culprit overrule accuse (sy of sg) quote strike a deal devastating stunning fatal error file a lawsuit / complaint mastermind (of sg) antitrust legislation appal precious valuable biased stockpile dump disaster triumph failure success prosperity hardship monopoly monopolize monopolistic monopolistic market luxury item diamond bear sg fabulous outnumber untradeable commodity resale value clout have a stake in sg (állami) bevétel / jövedelem (állami) kiadások közjavak meritokratikus javak adósságtörlesztés adósságszolgálat szociális juttatások joga van vmhez nyugdíj anyasági segély családi pótlék táppénz ösztöndíj rokkantsági nyugdíj rokkant szülési szabadságon van betegszabadságon van, táppénzen van állami juttatás alanyi jog támogatást igényelni igénylő élete teljében van szabályokat szigorítani megkerülni vmt (szabályt, törvényt) megtalálni a kiskaput élénkíteni a gazdaságot feldarabolás (vállalatot) feldarabolás (vállalatot) helyesel, jóváhagy bűnös, tettes hatályon kívül helyez vádol (vkt vmvel) hivatkozik, idéz egyezséget / üzletet köt elsöprő, pusztító megdöbbentő, elképesztő végzetes hiba keresetet / panaszt benyújt kitalálója (vmnek), lángész trösztellenes szabályozás taszít, visszataszít, megdöbbent értékes (nem pénzben kifejezve), becses értékes (pénzben) elfogult, részrehajló (árukészletet) felhalmoz piacra dob, kirakodik, kiönt, lerak katasztrófa, szerencsétlenség diadal, győzelem bukás, sikertelenség, kudarc siker jómód, jólét, bőség viszontagság, nélkülözés, megpróbáltatás monopólium monopolizál, egyedárusítási jogot élvez, kisajátít monopolisztikus, egyedárusító monopolpiac, egyetlen érdekeltség által befolyásolt piac luxuscikk gyémánt elvisel, kibír, eltűr, elbír vmt mesés számbelileg fölülmúl, számbeli fölényben van vkvel szemben nem forgalmazható, nem értékesíthető tovább (?) árucikk újra eladási / viszonteladá
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


si érték befolyás, nyomás érdekelt vmben, érdekeltsége van vmben
Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95Monopolies
artificially second-hand force prices down be reluctant to do sg part with sg overnight outstrip glut to loosen its stranglehold on sg gem poverty-stricken outlaw hinder adopt a custom engagement ring as a token of sg desire dream up sg as a means of sg high-grade undercut take a tumble long and chequered history plunge seize control soak up excess supply accumulation of stocks fall victim relentless negligible at a … price demand for sg drive the prices up masterpiece (highly) skilled (highly) qualified labour cost We utterly deny that… be squeezed out of the market the market is buoyant the market has collapsed the market has dried up break into the market the market has grown the market has suffered (sg) depressed market the bottom has dropped out / fallen out of the market penetrate the market enter the market flood the market the market has shrunk be pushed out of the market saturate the market mesterségesen, mesterséges úton másodkézből vett, használt leszorítja / lefelé kényszeríti az árakat habozik vmt tenni, vmtől húzódozik megválni vmtől máról holnapra, hirtelen megelőz, lehagy, maga mögött hagy telítettség, bőség, árubőség, áru-felhalmozódás csökkenti a hatalmát / irányítását, lazít a szorításán drágakő, gyöngyszem szegénységgel sújtott, nyomorsújtotta, nincstelen eltilt vmt, megtilt, száműz hátráltat, akadályoz, gátol, visszavet felvenni egy szokást jegygyűrű vm jeléül/zálogául vágy, vágyakozás, óhaj, kívánság megálmodik / megtervez / kigondol vmt, kispekulál vmt vm eszközeként kiváló minőségű, magas százalékú, nagyfokú olcsóbb árajánlatot tesz vknél, alákínál vknek esni kezd (árfolyam), hirtelen zuhanni kezd (árfolyam), elesik hosszú és változatos / mozgalmas / viharos történelem hirtelen lejt/esik, fejest/vízbe ugrik megragadja / megszerzi az irányítást felszív, feliszik, felitat túlkínálat, többletkínálat árukészlet-felhalmozódás áldozatul esik kíméletlen, kérlelhetetlen, engesztelhetetlen elhanyagolható vmilyen áron kereslet vm iránt felhajtja az árakat mestermű nagy tehetségű, ügyes, gyakorlott magasan képzett munkaerő költsége, munkabérköltség Kifejezetten tagadjuk, hogy… kiszorítva a piacról a piac élénk / lendületes a piac összeomlott a piac elapadt betörni a piacra a piac növekedett a piac (el)szenvedett (vmt) nyomott / pangó / erejét vesztett piac a piac összeomlott, a részvények ára zuhant behatol a piacra belép a piacra elárasztja / elönti a piacot a piac összement / összezsugorodott kinyomva / kitaszítva a piacról telíti a piacot

Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95International trade
autarky balance of payments balance of trade barter / counter-trade deficit dumping invisible imports and exports protectionism quotas surplus tariffs visible trade / merchandise trade comparative cost principle propose productivity absolute / comparative advantage factors of production raw material climate division of labour economies of scale semiconductor advanced industrial countries strategic industry abandon home-produced substitute thereby retaliate infant industry elastic set a limit to sg safety norm deliberate set up most favoured nation clause grant supersede counteract inevitable commodity import substitution tariff barrier let alone principal and interest rollover / renew loans reschedule / postpone repayments under these circumstances obligation be aware of sg exclude disruptive cope with sg tolerate obstruction justification self sufficiency split resources be better off let it be driven by the market advantageous reflect cautious over-use pattern of trade condemn primary products manufactures nemzeti gazdasági önellátás fizetési mérleg külkereskedelmi mérleg cserekereskedelem hiány, veszteség dömping láthatatlan/szellemi import és export (szolgáltatások) protekcionizmus kvóták többlet vámtarifa árukereskedelem komparatív költség elv, (tudományos) törvényszerűség javasol, indítványoz termelékenység abszolút / komparatív előny termelési tényezők nyersanyag klíma, éghajlat munkamegosztás termelésnöveléssel való költségmegtakarítás félvezető fejlett ipari országok stratégiailag fontos iparág elhagy, otthagy vkt hazai termelésű helyettesítő, helyettes, pótló azáltal megtorol, megtorló intézkedéseket tesz új iparág / kezdő ipari üzem rugalmas határt szab vmnek biztonsági előírások / normák szándékos, megfontolt, meggondolt létesít, alakít, felállít a legnagyobb kedvezmény záradéka adományoz, ad elavulttá tesz, túlhalad, feleslegessé tesz hatástalanít, ellensúlyoz elkerülhetetlen, óhatatlan, szükségszerű árucikk importhelyettesítés vámsorompó
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


nem számítva, vkről/vmről nem is szólva tőke és kamatok adósságot meghosszabbítani átütemezni a visszafizetéseket a jelenlegi helyzetben, ebben a helyzetben kötelezettség, kötelesség tudatában van vmnek, tudomása van vmről kizár, kiállít romboló, feldúló megbirkózik vmvel, helytáll elvisel, megtűr, kibír akadályozás, meggátlás, obstrukció igazolás, indokolás önellátás, önállóság feloszt, szétoszt, részekre oszt erőforrás jobb (anyagi) körülmények között él hagyjuk, hogy a piac irányítsa / vezérelje előnyös tükröz, kifejez óvatos, körültekintő agyonhasznál, a végsőkig használ, „lestrapál” kereskedelem megoszlása / sémája elítél, megbélyegez, elmarasztal nyersanyag(termék) gyári/ipari áruk
Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95International trade
hence gain perpetual fluctuation adjust to sg criterion embed be bound to do sg lose out (on sg) gain a foothold prohibit argument economic sanction / embargo buttress voluntary agreement discriminatory administrative ploy exchange control avert achieve trading bloc consequently customs union common external tariff harsh anxiety depredation landmark outstanding success signatory counter argument strategic alliance joint venture merger takeover / acquisition uncanny complementary research be streets ahead of sg/sy determination outmanoeuvre fundamental prerequisite corporate ladder boardroom bust-up hesitation verging on share one’s view clash spectacular tie the knot reject the marriage plan simmer resentment revolt divorce sg is reputed to be… step down hold up as an example relinquish opportunity scenario compromise all-out war the imperative ennélfogva, innen nyereség, haszon örök, örökös, állandó ingadozás, hullámzás vmhez alkalmazkodik ismérv, kritérium beágyaz vmbe, körülágyaz köteles vmt megtenni vmre ráfizet megveti a lábát valahol betilt, (le)tilt érv, indok, érvelés, vita kiviteli / behozatali tilalom, szállítási tilalom megtámaszt, alátámaszt önkéntes magállapodás megkülönböztető közigazgatási, adminisztratív trükk, „húzás”, huncutság devizagazdálkodás elhárít, megelőz elér vmt, elvégez kereskedelmi szövetség következésképpen, tehát vámunió közös / egységes külső vámtarifa kíméletlen, kemény, szigorú aggodalom, aggódás, szorongás zsákmányolás, fosztogatás, kifosztás, rablás határkő, fordulópont kiemelkedő / kimagasló siker aláíró ellenérv stratégiai szövetség vegyes vállalat egybeolvadás, összevonás, fúzió (vállalat) árvétel, megszerzés, beszerzés szokatlan, rendkívüli, rejtélyes kiegészítő kutatás klasszisokkal jobb másoknál elszántság, eltökéltség, meghatározás túljár az eszén vknek, csellel legyőz vkt alapvető, elemi, sarkalatos előfeltétel vállalati ranglétra (?) ülésterem, tanácsterem csőd, összeomlás tétovázás, habozás határos osztja vknek a véleményét összeütközés, összetűzés, összecsapás látványos összead, összeesket elveti a házasság tervét közel van a kitöréshez, bujkál neheztelés, sértődés felkelés, lázadás válás állítólag… leköszön, távozik, lelép példaképként állít (vk elé) lemond, abbahagy, felad lehetőség, alkalom forgatókönyv kiegyezés, megállapodás, megalkuvás, kompromisszum totális háború felszólító/parancsoló mód

Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95Warning: Acceleration Ahead
marriage of convenience synergy surge state-of-the-art obsolete interdependent networked interconnected assure ensure underscore acceleration ahead scope scale take one’s breath away fasten your seat belt super charged velocity render reconfigure drive impressive corporations figure… (US) cross-border merger stand on the sidelines diversified distribution channel spread the risk consolidation converging shareholder returns roughly European headquartered / based build momentum buy in a break with sg trigger backlash avert recruit upward mobility prominent transparency open for inspection post merger pose sg challenge be in store for sg in one’s own backyard nimbleness forging pool sg érdekházasság együttműködés magasba szökken / ugrik legújabb, legkorszerűbb túlhaladott, elavult kölcsönösen egymástól függő, egymással összefüggő behálózott, összekapcsolt szorosan összefüggő, összekapcsolt „megígér”, biztosít vkt vmről tesz arról, hogy…, biztosít vkt vmről kiemel, aláhúz felgyorsulás várható / előtt állunk terület, tér, kör, kiterjedés lépték, méretarány, méret (vállalkozásé), fokozat elállítja lélegzetét, meglep/elképeszt vkt kapcsolják be a biztonsági öveket, „készülj fel” túltöltött, túltelített, túlfeszített sebesség vmvé tesz átszervez, átalakít, átcsoportosít (meg)hajt, vezet hatásos, lenyűgöző, meg
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


kapó, mély benyomást keltő a vállalatok azt gondolják / vélik, hogy… határokon átnyúló összeolvadás / egyesülés tétlenül szemlél vmt, nincs érdekelve vmben változatos, sokféle terjesztési / értékesítési csatorna megosztani a kockázatot megerősödés, megszilárdulás, egyesítés, állandósulás összetartó, közeledő osztalék körülbelül, durván európai központú lendületet szerez nagyobb tételben/mennyiségben beszerez szakítás vmvel megindít, előidéz, kivált (hatást) visszahatás, reakció, következmény elhárít, megelőz, megakadályoz toboroz előléptetés lehetősége kiemelkedő, kiváló, kitűnő, kiugró átlátszóság, áttetszőség nyitott a vizsgálatokra egyesülés utáni felvet, feltesz (kérdést), felhoz (példát) megoldásra váró feladat, kihívás vár (vm esemény vkre), hoz vmt a jövő vknek az otthonában / hazájában mozgékonyság, hajlékonyság, fürgeség kovácsolás erőiket egyesítik, összefognak, érdekszövetkezetbe tömörül

Angol szólista (Felsőfok) 08 - Word95Corporate Entertaining
corporate entertaining there’s no doubt about that relationship-building fundamental staggering equivalent infamous brand-new merely unnecessary luxury take a dim view of sg short of most valued client drug baron shopping spree this is a million miles away from… goodwill crucial clinch a deal with sy lucrative honour lunch out in excess of a chance of winning acknowledge over-cautious cost-effective conducted tour open to question initial returns legitimately overall across-the-board marketing turn out prove public relations so-called hospitality scandal contribution extravagant major significant phenomenal vital wrap up blow the deal strike a deal swing the deal the deal fell through screw up the deal the deal’s off dine and wine sy wining and dining consolidate a relationship charge it to expenses effort above the line advertising testületi, vállalati szórakoztatás, mulattatás ehhez nem fér kétség, efelől semmi kétség sincs kapcsolatépítés alapvető, elemi, lényeges elképesztő, meghökkentő, megdöbbentő, döbbenetes megfelelő, egyenértékű hírhedt, becstelen, elvetemült, alávaló vadonatúj csakis, tisztán, csupán, pusztán szükségtelen, felesleges fényűzés sötét színben lát vmt, nem sok jót vár vmtől vmn kívül, vmtől eltekintve leginkább megbecsült ügyfél drogbáró bevásárlóút, költekezés itt teljesen másról van szó jó hírnév, vásárlóközönség döntő, kritikus üzletet köt vkvel gyümölcsöző, nyereséges becsül, (meg)tisztel, kitüntet nem otthon ebédel vmt meghaladó, felüli, több mint nyerési esély elismer, méltányol, belát, tudomásul vesz túl óvatos költséghatékony csoportos utazás/városnézés kérdéses, vitatható kezdeti megtérülés, bevétel, nyereség törvényszerűen, törvényesen, jogosan általános, átfogó, globális általános marketing, összmarketing kiderül, kisül, kifordít igazol, bizonyul, (be)bizonyít, kimutat a nagyközönséggel való kapcsolatok ápolása, propaganda úgynevezett szíveslátás, vendégszeretet, vendéglátás botrány, rágalom, pletyka hozzájárulás vmhez, közreműködés, részesedés mértéktelen, szertelen, túlzó, költekező, pazarló fontosabb, főbb, nagyobb jelentős, fontos tüneményes, fenomenális, rendkívüli, elképesztő életbevágó, létfontosságú becsomagol, bebugyolál, vmbe összegöngyöl lefújja az üzletet (?) üzletet köt sikeresen köt üzletet (?) az üzlet meghiúsult / kútba esett üzletet köt (?) az üzlet le van fújva lakomát ad vk tiszteletére, jól tart vkt (étellel, itallal) lakoma megerősít / megszilárdít egy kapcsolatot a költségekhez könyveli / számolja el törekvés, erőfeszítés, fáradozás hirdetés a médiában

Angol szólista (Felsőfok) 08 - Word95Ethics
business ethics a code of good practice a mission statement accountant civil servant claim praise defective nepotism trustworthy law-abiding crooked slush fund sweetener compensation insider trading industrial espionage disclosure whistleblower swindler conman bribe bonus commission fraud deceit integrity authoritative apparently overtake contractor be under pressure plug (legal) loophole write off write off sg against tax company-to-company bribery open to bribery focus on sg perceive recognise kickback revealing standing deal with sg impoverish awareness hand out disapprove of behaviour substantial be of help to sy code of conduct pertinent vague imply violation of the law favouritism bid for sg repercussions on sg a man of his word my word is my bond act law claim expenses weigh up pros and cons civil code penalty code labour code / employment act issue a warning divert üzleti erkölcstan illemtan szabályai, illemkódex <vállalat küldetésének megfogalmazása> könyvelő,
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


könyvvizsgáló tisztviselő, közalkalmazott, köztisztviselő igényel, vktől vmt követel dicséret hibás, hiányos atyafiság-pártolás, nepotizmus megbízható, hitelt érdemlő törvénytisztelő tisztességtelen, hamis csúszópénz (állami tisztviselők korrumpálására) borravaló, kenőpénz kártérítés, kárpótlás, kompenzáció bennfentes kereskedelem ipari kémkedés leleplezés, felfedés, elárulás „riadót fújó” (?) csaló, szélhámos, svindler szélhámos csúszópénz, (meg)veszteget jutalom, prémium, nyereségrészesedés jutalék, közvetítői díj csalás, rászedés, csaló, szélhámos csalás, csalárdság, félrevezetés tisztesség, emberség, becsületesség mérvadó, megbízható, mértékadó nyilvánvalóan, szemmel láthatólag (meg)előz, lehagy vállalkozó, kivitelező, szállító kényszer / nyomás alatt lenni bedug(aszol), tömít kibúvó (törvény kijátszására), joghézag, jogi kiskapu leír, storníroz, lemond vmről leír vmt az adóból vállalatok közötti megvesztegetés megvesztegethető, lepénzelhető összpontosít / koncentrál vmre észrevesz, észlel, érzékel, felfog, felismer, megért elismer, beismer, vkt/vmt felismer <illetményből levont/visszafizetett összeg>, sáp, jutalék leleplező, jellemző helyzet, állapot foglalkozik vmvel, tárgyal vmt elszegényít tudomás vmről, tudatosság pénzt ad ki, költ, kioszt, kiad (bért) kedvezőtlen véleménnyel van róla, nem tetszik neki viselkedés, magaviselet, magatartás lényeges, fontos, tekintélyes segítségére van vknek viselkedési szabályzat vonatkozó, helyes, illő, találó bizonytalan, ködös, tág magába(n) foglal, beleért, odaért törvénysértés, törvényszegés kivételezés ajánlatot tesz vmre kihatás vmre, következmény szavahihető ember az adott szó kötelez törvény (egy konkrét) törvény (általánosan), jog költségtérítést igényel mérlegelni a mellette és ellene szóló érveket polgári törvénykönyv büntető törvénykönyv munka törvénykönyve figyelmeztetést kiad / közzétesz átirányít, elterel
Angol szólista (Felsőfok) 09 - Word95Genetic engineering
biodiversity soil erosion malnutrition ecosystem weed triple / treble develop allergic reactions to sg gene frost-resistant gene yield harsh fertilizer pesticide labelling biológia sokféleség talajerózió alultápláltság ökoszisztéma, ökorendszer gyom, gaz megháromszorozódik allergiás lesz vmtől, allergiás reakcióval válaszol vmre gén fagyra ellenálló gén hozam, termés kemény, nyers, durva trágya rovarirtó (szer), féregirtó szer megcímkézés

Angol szólista (Felsőfok) 09 - Word95scruples inhibitions hang-up be full of hang-ups credentials custody spouse own up have an affair with sy menacing lawsuit contraceptive / the Pill infertile run sy down form a strategic alliance go downhill flourish prosper boom strike / clinch a deal with sy flagship (of an industry) go bust be on the verge of a collapse overcome difficulties turn a company around / put a company back on its feet uphill struggle improve / enhance team spirit carry out a structural reorganization change of regime economic transition come to / reach a deadlock / impasse come into effect / become effective earmark / set aside withhold decisive indecisive retention preferential treatment incorruptible jeopardize motion outweigh take up sy’s time bypass

gátlás, kétely, aggály, lelkiismeret furdalás gátlás, szigorú tilalom gátlás, bosszantó akadály tele van gátlással bizonyítványok, megbízólevél, meghatalmazás gyermek-felügyeleti jog, felügyelet, (rendőri) őrizet házastárs bevallani, beismerni viszonya van vkvel fenyegető, vészjósló per, perbefogás, (jogi) kereset fogamzásgátló meddő megkritizál, leszól vkt, lepocskondiáz stratégiai szövetséget alakít / képez hanyatlik, romlásnak indul, alkonyodófélben van virágzik, fellendül virágzik, jól megy, boldogul (üzleti élet) fellendül, felvirágzik üzletet köt vkvel (az iparág) zászlóshajója / piacvezetője csődbe megy, tönkremegy az összeomlás határán lenni nehézségeket leküzd / legyőz / legyűr talpra állítani a vállalatot nehéz küzdelem (?) csapatszellemet fejleszteni szerkezeti újjászervezést / átszervezést végrehajtani rendszerváltás gazdasági átmenet holtpontra jut hatályba lép (rendelet, törvény) (összeget) elkülönít / félretesz visszatart (bért) / levon (bérből) határozott, szilárd, döntő (esemény, kérdés) határozatlan, bizonytalan visszatartás, megtartás kedvezményes bánásmód megvesztegethetetlen veszélyeztet indítvány, javaslat súlyosabb vmnél, fontosabb, lényegesebb elveszi vknek az idejét megkerülni (vkt, vmt)

Globalisation
backward counties collateral (for loans) ecological calamity financial meltdown absor