Írjunk üzleti tervet! - Az üzleti terv felépítése

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

 1.1. Az üzleti terv jellemzői

 1.2. Az üzleti terv célja

 1.3. Az üzleti terv alapelvei

 1.4. Gyakori formai hibák

2. Az üzleti terv felépítése

 2.1. A cég általános bemutatása

 2.2. Vezetői összefoglaló

 2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

 2.4. Működési terv

 2.5. Marketing-terv

  2.5.1. A marketing kutatás

  2.5.2. Marketing stratégia

 2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés

 2.7. Pénzügyi terv

  2.7.1. A pénzügyi tervezés részfeladatai

   2.7.1.1. A mérlegtervezés

   2.7.1.2. Likviditás tervezés

   2.7.1.3. Megtérülés elemzés

   2.7.1.4. Kockázatelemzés

   2.7.1.5. Meglévő és szükséges források elemzése

   2.7.1.6. Eredménytervezés

 2.8. Függelék, mellékletek

3. A szerkesztő megjegyzései

 2.9. A szerkesztő megjegyzései

  2.9.1. Kész üzleti tervek elérhetősége

  2.9.2. Felsorolások helyesírása

2.1. A cég általános bemutatása

Az általános bemutatásban a következő adatokat szerepeltetjük:

1. A vállalkozás alapadatai
 • Bejegyzés időpontja
 • Cégjegyzékszám
 • Működési forma
 • Tulajdonosok felsorolása
 • Tisztségviselők felsorolása
 • A vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei
 • Elérhetősége
 • Törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége
 • Fontosabb tanácsadók, személyek neve, kompetenciája, elérhetőségeik
2. A vállalkozás története működő vállalatnál
 • Milyen céllal jött létre?
 • Milyen történeti múltja van?
 • Milyen sikereket ért el? (díjak, elismerések, beruházások, stratégiai partnerek, társadalmi, gazdasági szerepvállalás)
3. A vállalkozás története még nem működő vállalatnál
 • Mi motiválta az üzleti terv készítését?
 • A cég filozófiája
 • Célok
4. Stratégiai fontosságú beszállítók, üzleti partnerek megnevezése
 • Kik a legfontosabb beszállítók, üzleti partnerek?
 • Milyen üzleti kapcsolatok szükségesek velük?

2.2. Vezetői összefoglaló


A jó vezetői összefoglaló jellemzői:
 • Tömör
 • Figyelemfelkeltő
 • Lényegre törő
 • Kitér a vállalkozás piaci helyzetére
 • Informál a piaci, társadalmi szerepvállalásról
 • Meghatározza a marketingstratégiát
 • Meghatározza a célpiacot
 • Fontosabb partnerekre, beszállítókra hivatkozik
 • Informál a gazdasági társaság felépítéséről, struktúrájáról

2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a menedzsment számára a projekt elfogadásához, elvetéséhez, esetleg módosításához. Alapot nyújthat a finanszírozási terv finomhangolásához. A tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottágának és hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata. A dokumentum elkészítése során a végső célt szem előtt tartva határozunk meg kettő vagy több alternatívát, mérlegeljük az igénybevett erőforrásokat, lehetőségeket, készíthetünk kockázatelemzést. A cél olyan információk gyűjtése és értékelése, melyek elősegítik a végső döntést. A professzionális megvalósíthatósági tanulmányból nem hiányozhat:
 • A projektgazda (az a természetes vagy jogi személy, aki a projekt sikerességért felel) bemutatása
 • A projektgazda korábbi fejlesztései
 • A projektgazda hozzáértését igazoló tények, képességek.
 • A projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása
 • A projektgazda pénzügyi stabilitását bizonyító tények.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének lépései:
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az alábbi lépéseket foglalja magában.
A megvalósíthatósági tanulmány lépései

FONTOS! Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány az üzleti terv terjedelmének jelentős részét kiteszi, célszerű külön dokumentumként az üzleti tervezethez csatolni.

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.