Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Jog tételekJogi ismeretek | Polgári jog

Jogrendszer
Jogviszony
Jogszabály hierarchiája, érvényessége
A jogi személy általános szabályai a hatályos Ptk. alapján
Az Európai Unió fontosabb intézményei
A jogi személy törvényességi felügyelete
A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata
Állandó könyvvizsgáló
Az állami szervek csoportosítása
A jogi személyek és a gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása és jogutód nélküli megszűnése
Kisebbségvédelem
A polgári jogi jogviszony alanyai
A tulajdonjog formái, tárgya
A használati jogok
A részvénytársaság fogalma
A szerződés
A Részvénytársaság szervezete
A korrupció
A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége
A szövetkezet
A kártérítés
A csődeljárás
A tisztességtelen piaci magatartások fajtái és jellemzésük
A szabálysértés
Az egyéni vállalkozás
A társadalombiztosítás rendszere
A munkaviszony
A felszámolási eljárás
A közbeszerzés
A bűntetőjog és a bűncselekmény
A biztosítéki szerződések jellemzése
A pénzmosás lényege és folyamata
2016, 84 oldal

Nitrogén anyagcsereKémia | Felsőoktatás

A nitrogén körforgása
Fehérjék lebontása
Táplálékfehérjék lebontása aminosavakká
Saját fehérjék lebontása
Féléletidő szabályozása
Ubikvitin konjugáció
Proteaszómális lebontás
Aminosavak lebontása
Transzaminálás, aminocsoport eltávolítása glutamátra transzamináz-PLP segítségével
Glutamát oxidatív dezaminálása (glutamát dehidrogenáz)
Ammónia beépítése ureába, karbamoil-foszfát szintézis, urea ciklus
Aminosavak szénláncának lebontása
Nitrogénfixáció
Ammónia-asszimiláció
Glutamát dehidrogenáz, sztereokémiai kontroll
Glutamin szintetáz
Karbamoil-foszfát szintézis
Aminosavak szintézise, esszenciális és nem-esszenciális aminosavak
Nukleotid-szintézis: de novo és salvage útvonalak
Pirimidin nukleotidok szintézise
Tetrahidrofólsav koenzim, C1 intermedierek
Purin nukleotidok szintézise
Dezoxiribonukleotidok szintézise
Timidilát szintézis
2015, 49 oldal

Bulányi György - ÖnéletírásVallás | Keresztény

Iskola a folyóparton
Jámbor szülők gyermeke?
Magukat most eltemetjük a világnak...
Többé nem akarom kinyitni a számat
Ez a gyerek teljesen átszellemült
Szűk lesz neki Macedónia?
Szerelmes lenni az Istenbe
Lehet szenvedély nélkül élni?
Most még elszaladhatsz
Páter Kolakovics
Paraszt Kalazancius-kép
Regölés
Letartóztatás előtti napon Mindszentynél
Vértanúképző főiskola
Baba, akit sikerült beszervezniük
Karácsony a Markóban
A vetés kizöldül
Kitörés Vácról 56-ban
Megtartom, amit fogadtam?
Sötét és üres évek?
Kezdem elfeledni, amit fogadtam
Vannak újra közösségeim
Közösségvezetők lelkigyakorlata
Hiszekegy és radikalitás
Van már kávénk és nevünk is
Ki adott nekünk megbízatást?
A bíboros színre lép
2005, 229 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.