Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

Erőss-Radnóti-Romhányi - Banki kontrollingGazdasági Ismeretek | Kontrolling

A bankokról és a banki számvitelről általában
Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége, a bankmérleg
Eredménykimutatás, aktív bankügyletek, faktorálás és forfetírozás
Passzív bankügyletek, bankszámlabetét, felmondásos betét
Lekötött betétek
Az értékpapír-formát öltő betétjellegű konstrukciók
Jegybanktól származó források, kényszer likviditási hitel
Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek
Váltóviszontleszámítolás
Devizafedezet mellett nyújtott hitelek
Meghatározott gazdaságpolitikai célra igénybe vehető Refinanszírozási hitelek
Hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata
Nemzetközi kockázatmegelőző szabályozás
A pénzintézeti informatika sajátosságai
Főkönyv analitika egyeztetés, kötelező jelentéskészítő rendszer
2005, 26 oldal

Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, elemzés tételekGazdasági Ismeretek | Kontrolling

A pénzmaradvány arányának elemzése
A pénzforgalmi eredmény elemzése
Ismertesse a tárgyi eszközök kapacitás kihasználásával kapcsolatos
Ismertesse a követelések elemzésével kapcsolatos feladatokat
Ismertesse a tárgyi eszközök volumenére, összetételére, Korszerűségi szintjére vonatkozó elemzési módszereket
Ismertesse az elemzés statisztikai eszközei közül az átlagokkal Kapcsolatos jellemzőket
Ismertesse az államháztartás szervezetei beruházási Tevékenységének elemzési feladatait
Ismertesse az államháztartás makroszintű elemzésének módszereit
Az élelmezés tápanyagértékének elemzése
Ismertesse az elemzés statisztikai eszközeit
Milyen következtetéseket lehet levonni a készletek forgási Sebességének elemzése során
2010, 18 oldal

Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, ellenőrzés tételsorGazdasági Ismeretek | Kontrolling

Állami Számvevőszék ellenőrzési szerepét, feladatai
Az ellenőrzés hosszú és rövid távú tervezésének lényege
Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményeinek lényegi
Ismertesse a belső kontroll rendszer lényegét
Ismertesse a kockázatkezelés lényegét
Pénzügyminisztérium feladatát
Ismertesse a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos feladatokat
belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén
Ismertesse a belső ellenőrzés formáit
Ismertesse a belső ellenőrzési kézikönyv lényeges elemeit
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
A ktgvetési ellenőrzés feladatai, eszközei
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
EU-s források ellenőrzésének folyamatát, módszertanát, szervezet
2010, 16 oldal

Szóbeli ellenőrzés tételekGazdasági Ismeretek | Kontrolling

Az ellenőrzés kialakulását, fejlődését, az állami ellenőrzés Tartalmát; a Legfőbb Állami Számvevőszéket; az ellenőrzés Rendszerét 1945-től 1989-ig terjedő időszakban
Mutassa be a költséggazdálkodás általános ellenőrzését
A közvetlen és a közvetett költségek elszámolásának ellenőrzése A költségnemek elszámolásának ellenőrzésével
Határozza meg az ellenőrzés fogalmát
Ismertesse az anyaggazdálkodás ellenőrzését, értékelését
A vásárolt anyagok gazdálkodásának ellenőrzését
A vásárolt anyagok állományának ellenőrzését
Az anyagfelhasználás ellenőrzését
A vásárolt anyagok értékelésének és nyilvántartási rendjének
A raktárgazdálkodás hatékonyságának ellenőrzését
2010, 65 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |