Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |

Szervezéselmélet, vezetéstan kidolgozott tételsorGazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A szervezés és a vezetés történisége
A szervezés fogalma
A szervezéstudomány klasszikus irányzatai
Igazgatás- és vezetéstan: Henri Fayol, valamint Luther Gulick és Lyndall Urwick munkássága
Formalista szervezéselmélet: Max Weber bürokrácia-elmélete
Magyary Zoltán és a Magyary-iskola munkássága
Emberközpontú irányzatok
A japán szervezési megoldások sajátosságai
Integrációs elméletek: William Ouchi Z-elmélete
R. T. Pascale és G. A. Athos 7 S-elmélete
A szervezet fogalma
A szervezetek típusai
A szervezeti struktúra , a struktúrát meghatározó tényezők
A szervezeti struktúra típusai, a statikus struktúra típusok
A dinamikus struktúra típusok
A módszer fogalma és jelentősége
A szervezés módszertani irányzatok
Az igazgatás, az igazgatás fogalma
Az igazgatás fajai
A vezetés, a vezetés helye a szervezetben
A vezetés fogalma és alapelvei
A vezetés szervezete
2016, 37 oldal

Lázár László - Értékek és mértékekGazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése
hazai üzleti szervezetekben
Számvitel, vállalati számítások és controlling mint a Kostenrechnung fölérendelt rendszerei
Az általános költségfogalom meghatározása
A Kostenrechnung meghatározása a német szakirodalomban
A cost accounting meghatározása az angol szakirodalomban
Költségfogalom az angol cost accounting irodalomban
A költség mint áramlási (flow) jellemző
A megközelítésekben mutatkozó hasonlóságok
Vázlatok a Kostenrechnung és a cost accounting történetéből
A hagyományos szemléleten túllépő tendenciák a szakirodalomban
Magyar források a század elejétől a szocialista tervgazdaságig
A kutatás elemzési egysége és alapkérdései
A vállalatok költségszámítási és -elemzési gyakorlata
2002, 374 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |